ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nina peale viskama
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  Olid hakkand seda varguse asja poisile seal nina peale viskama.

  Viskas sitta nina peale.

  Olid vanale seda nina peale viskand, et meite heinad ennem äe toodi.

  Eit viskab iga pää mulle nina peele, et ma vahest poe juurers lonksu õlut vetand ole.

  Mis sa mo nina peale seda jutto veskad.

  Mis seda vana asja enamb nina piale viskada.

  Ninä peäle viskama.

  Sa saad tieda ja tuled viskad mulle nenä pääle.

  Viskas nina pääle.

  Misa sest mule jälle nõna pääle viskat.

  Viskas see asja tale nina peele.

  Hakkas moole seda asja nina peele heitma.

  Seda heidetse veel paergust nina peale.

  Mis sa sest mo nina peele heidad.

  Nena peele heitma.

  Mo ninä peale ikke heidetäse.

  Nina ette heitma.

  Loopind sedasi inimesele nina peele.

  Nina otsa riputama.

  Tõstis ühtepuhku nina peele.

  Sa joosed kohe teesele ninä peäle raginaga.

  Et sul sellest minevaastaste asjade nina piale viskamisest ka isu täis ei saa.
levikuala:
  Emm
  Emm, Viiterna
  Iis, Uhe
  Juu, Toomja
  Jäm, Hänga
  Jäm, Mäebe
  Kaa, Kellamäe
  Khk, Atla
  Khk, Lahetaguse
  Lüg, Reo
  Mar, Haeska
  Muh, Soonda
  Mär
  Plt
  Plt, Raasna
  Pöi, Ollamäe
  Ris
  Räp
  Trv, Pikru
  VJg
  Vig
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0