ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

Mõistepuu

KATEGOORIAD

fraseologism:
  nina kirtsus
süntaktiline struktuur:
  peasõnata sekundaartarind
näited:
  Kirtsus ninaga.

  Käib aga nina kirtsus peäs.

  Nina kirssus pees.

  Kui süda täis, siss om täl jälle nõna kõver.

  Tia kust sie tüttar nisuke nirss tuli, isa-ema mõnusad inimesed.

  Jusku nirssi võitu teine.
levikuala:
  Juu, Toomja
  Jäm, Mäebe
  Kaa, Kellamäe
  Khk, Lahetaguse
  Mar, Haeska
  Nõo
  Pöi, Laimjala
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0