ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  karuperse
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Kahruperse oll vanast rihe katuse otsal.

  Vädaja vädas raami, lindand kut västrik, läind karuperse otsast sisse elupele.

  Karuperse taht kinni panna, säält tule tuisk heinte pääle..

  Lautas sidu korda kinni oldud ... pöör leheb ukse taa ning ongid kinni. Vahel kas mine karupersest välja.

  See seal üleval on karupesaauk.

  Killel vanasti oli karupekseaukus rattarumm, sääl keis piilu.
levikuala:
  Hls, Abja
  Jäm, Lõopõllu
  Khk
  Khk, Lahetaguse
  Krk, Ainja
  Krl
  Kär, Kulli
  Plv, Krantsi
  Pst, Kaarli
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0