ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  kus hundist räägitakse
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  Räägi hundist - hunt aia taga.

  Ära hüia hunti, hunt on põesa taga.

  Sutt kõneldi - susi siih olgi.
levikuala:
  Emm, Viiri
  Se, Meremäe, Helbi
vanasõnaseosed:
  EV 1661: Kus hunti kõneldakse, sääl hunt on.
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0