KÜLAD     MINEVIK     MÄLU     LAULUD     JUTUD           GALERII     TEATED     EESTLASED MUJAL  
  KÜLAD
     Külad kaasajal
          A–K
          L–S
          T–Ü
     Kaart
     Tegijad, kontakt

Eestikeelne/

tekstis kasutatav nimi

Praegune ametlik nimi

A. Nigol 1918:

kirjapilt,

elanike arv

Enamus-rahvus

1910.-1920. aastatel

Elanike ja eestlaste arv 1990.-2000. aastatel

Asukoht praeguse territoriaalse jaotuse järgi

Zolotaja Niva

Zolotaja Niva

Solotoniiva, Zolotaja Niva,

700 hinge

Eesti (lõuna-eestlased)

1524 elanikku

269 eestlast

Omski obl. Okonešnikovo raj.

Tsvetnopolje

Tsvetnopolje

Polivanovo,

23 peret

Eesti-saksa

1842 elanikku,

106 eestlast

Omski obl. Azovo raj.

Uusküla

Uskjul

Uusküla,

210 hinge

Eesti

 

Novosibirski obl. Tatarski raj.

Uus-Petseri

Novo-Petšora

Uue-Petseri, Novo-Petšora,

112 peret

Eesti (setu ja lõuna-eestlased)

350 elanikku

 

Krasnojarski krai Rõbnoje raj.

Uus-Viru

Novõi Revel

Uus-Viru,

Uus Reevel,

350 hinge

Eesti

389 elanikku,

55 eestlast

 

Omski obl. Kalatšinski raj.

Vambola

Vambolõ

Vambola, Otradnõi

147 peret, 700 hinge

Eesti

Eestlasi 50%.

Umbes 360 elanikku

Tomski obl. Zõrjanskoje raj.

Vana-Viru

Starõi Revel

Viruküla, Reevel, Tallinn

 

Eesti

95 elanikku,

21 eestlast

Omski obl. Kalatšinski raj.

Ülem-Bulanka

Verhnjaja

Bulanka

Ülem-Bulanka,

üle 900 hinge

Eesti

Umbes

20 majapidamist

 

Krasnojarski krai Karatuzskoje raj.

Ülem-Suetuk

Verhni Suetuk

Ülem-Sujetuk,

Verhnii-Suetuk,

Kamennõi Brod,

130 peret

Eesti, varem ka soome

Umbes 300 elanikku,

enamuses eestlased

Krasnojarski krai Karatuzskoje raj.