KÜLAD     MINEVIK     MÄLU     LAULUD     JUTUD           GALERII     TEATED     EESTLASED MUJAL  
  KÜLAD
     Külad kaasajal
     Kaart
     Tegijad, kontakt

Eestlased Siberis: külad ja pärimus

 

Siberis, Volgamaal ja mujalEesti_asundused_ja_asupaigad_Venemaal Venemaal rajasid eestlased külad 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. Sellel leheküljel tutvustame üle saja aasta püsinud külasid, nende käekäiku, elu-olu, rahvakultuuri ja inimesi.

 

Siberi kaarti, kus peal tänaseni allesolevad eestlaste külad, saad vaadata siit, galeriid salmialbumitega vaata siit!

 

Siberisse mindi otsima oma maad ning sedakaudu paremat elu, vabadust ja õnne. Kõigepealt jõudsid sinna aga Eesti- ja Liivimaalt pärit sunnitööle ja asumisele saadetud karistusalused, hiljem väljarändajad. Siberis loodi üle 100 küla. Külades ehitati üles hooned, hariti viljakandvaks maa, loodi eesti koolid ning seltsid. Tekkisid õitsvad ja edumeelsed eesti saarekesed keset viljakat Siberimaad.

  

Aja jooksul on kolitud külast külasse, neid on tekkinud ja kadunud. Kui 1920. aastateni olid olud asunike majandus- ja kultuurielule soodsad, siis 1930. aastate Nõukogude võimu representatiivne poliitika mõjus vähemusrahvustele hävitavalt. Represseerimistele ja vangistamistele lisaks on Lapsegaeestlaste arvu Siberis kahandanud sõdadesse mobiliseerimine, tagasiränne Eestisse, viimastel aastakümnetel aga noorte lahkumine linnadesse ja assimileerumine. Nii on külad, kus räägitakse eesti keelt, Siberis alles mitte tänu soodsatele tingimustele, vaid olude kiuste.

 

2002. aasta rahvaloenduse järgi elab Siberis 11 400 eestlast. Neist omaaegsetest küladest on alles umbes 40. Külad erinevad üksteisest tänapäeval nii eestlaste arvu kui elanike emakeeleoskuse poolest.

 

Meie kutsume lugejat minema teed, mille valisid need, kes sajand tagasi Siberisse suundusid ning uue lehekülje kogu maailma, aga eelkõige iseenda ning oma rahva elulukku kirjutasid.

Esilehel oleva kirja on kirjutanud Viktor Klimson Kasekülast, värava avab Miina Pavlova Ülem-Suetuki külast. Lehekülje päises on lume alla mattunud üks vanimaid eesti külasid Siberis – Vana-Viru. Anu_ja_Astrid_Kaskülas

 

 

Asume teele!

 

 

 

 

 

 

Copyright©2005,2013 Eesti Kirjandusmuuseum 

Eesti Rahvaluule Arhiiv

 

Toetajad:

Eesti keel ja kultuurimälu 2009-2013

projekt "Eestlased Venemaal: asustuslugu ja pärimus"

 

Eesti Rahvuskultuuri Fond

Eesti Kultuurkapital

Eesti keel ja rahvuslik mälu