Võrdleva folklooriõpetuse programm ja selle kasutamisvõimalusi

Jelena Politanova
Tartu Raadi Gümnaasiumi muusikaõpetaja

Eesti venelased seisavad probleemi ees, kuidas integreeruda Eesti ühiskonda. Kas panna laps eesti lasteaeda ja eesti kooli? Nii rebime ise oma lapsed lahti vene kultuuri juurtest.

Haridusministeeriumi keelepoliitika nõunik Jüri Valge kirjutab artiklis "Kool ja integratsioon", et Eesti koolisüsteemi esmaseks probleemiks on säilitada eesti venelaste keel ja kultuur (Tallinn, 2000, nr 16). Vaatamata sellele, et probleem on tekkinud mitu aastat tagasi, pole siiani lahendust leitud.

"Võrdleva folklooriõpetuse programm ja selle kasutamisvõimalusi" on esimene pedagoogiline projekt, mis lähtub kultuuridevahelise kommunikatsiooni printsiipidest — võrreldakse eesti ja vene rahvakalendri tähtpäevi.

Võrdlev lähenemine võimaldab õpilastel tutvuda lähemalt teise rahvuse kalendritähtpäevadega, toetudes nende jaoks lähedasematele, sarnastele tähtpäevadele oma rahvakalendris.

Pedagoogilise projekti eesmärk:

  1. Koostatada võrdleva folklooriõpetuse programm vene õppekeelega koolidele Eestis, mis aitaks õpetajat, kasutades õpetamise aktiivõppe meetodeid, huvitavalt ja arusaadavalt tutvustada lapsi vene ja eesti kalendertähtpäevadega nende võrdlemise, analüüsi ja üldistamise alusel.
  2. Õpetaja saaks seda programmi kasutada kui metoodilist vahendit.

tagasi