Hõbedast ja hõbevalgest

Irina Orehhova
TÜ rahvaluule õppetooli tudeng

Vaatlen oma töös hõbeda kasutamist rahvaluules. Juba lapsepõlves olen imetlenud udmurdi naiste rinnaehteid, mis katavad hõbedase kilbina rinda, liikumisel toovad kuuldavale õrna helina — laulavad, peletades eemale kõike halba. Hiljem, kui nägin mari ja setu ehteid, leidsin neis palju ühist. Lugedes hiljem erinevate rahvaste muinasjutte, laulude tekste, loitse ja vanasõnu, oskasin juba hõbeda esinemist tähele panna. Kuigi hõbedat mainitakse tihti, kannab ta iga kord erinevat tähendust ja omab erinevat funktsiooni. Vaatlen seda lähemalt.

Teema on mahukas ja seepärast piirdun oma töös hõbeda kasutamise põhijoonte vaatlemisega. Hõbe saadab inimest tema eluteel nö hällist hauani, olles ühel või teisel kujul vajalik paljude maagiliste toimingute juures. Hõbe on soome-ugri rahvapärimuses sageli kasutatav objekt, mida võib kohata nii muinasjuttudes, rahvameditsiinis, lauludes, vanasõnades kui muudes žanrites. Siiski pole hõbeda esinemist pärimuses siiani eraldi uurimisteemana vaadeldud. Minu töö eesmärgiks on luua võimalikult lai ülevaade hõbeda (kas reaalse metalli või siis sõna hõbe) kasutamisvõimalustest eesti rahvapärimuses ja kaasata mõned näited udmurdi traditsioonist. Kasutatud materjalide põhjal selgub palju universaalset.

Minu arvates saab hõbeda kasutamist vaadelda — kujundlikult väljendudes — horisontaalselt või vertikaalselt. Vertikaalne käsitlus: hõbe kui metall, mis esineb koos teiste metallidega (kõige sagedamini kulla ja vasega), horisontaalne: hõbeda esinemine epiteedina.

Hõbe kui metall esineb perekonnaeluga seotud kombetalitustes. Näiteks lapse sünni ja ristimise juures, initsiatsioonikombestikus, kosja- ja pulmakombestikus ja matusekombestikus. Metallina on hõbe oluline ka ühiskondlike talituste ehk ohverdamiste puhul ja hoonete ehitamistel. Kõige laiemalt kasutatakse hõbedat rahvameditsiinis. Epiteedina esineb hõbe tihti rahvalauludes ja vanasõnades, omades üldiselt positiivset tähendust. Ta võib tähendada hõbedat (näiteks ehteid), naist või väärtustada midagi.

Teema edaspidine käsitlemine nõuab täiendavat materjali kogumist, töötlemist, statistilisi näiteid. Tulevikus loodan ka kaasata näiteid teiste rahvaste rahvaluulest.

tagasi