Perekondade koduleheküljed: folkloor, identiteet ja Internet

Helen Luks
TÜ rahvaluule õppetooli tudeng

Perekond on läbi aegade olnud üks traditsiooni ja pärimuse püsivamaid edasiandjaid ning säilitajaid. Tänapäeval on paljudes peredes olemas arvuti ja Internet. Internetti on üksikisikute kodulehekülgede kõrvale tekkinud hulganisti ka perekondade ning sugupuude kodulehekülgi. Oma ettekandes annan ülevaate NETI portaalis (www.neti.ee) leidunud 41st koduleheküljest, millest 14 on pealkirjastatud sugupuudena ja 27 perekondadena. Koduleheküljed on eristatavad oma välimuse, sisu ja tegija poolest. Internet võib perekonna koduleheküljel teha folkloorist, perekonna traditsionaalsest pärimusest, identiteedi loomise vahendi. Olen koondanud tähelepanu lugudele, mille alla mahuvad nii elulood, elusündmusi kirjeldavad lood kui ka Interneti visuaalsest olemusest tingitud piltlood, mida Internetis surfaja koduleheküljelt nö silmadega lugeda saab. Ühiskonna ja keskkonna muutused muudavad folkloori olemust ja suulisest tekstist võib saada pidevalt muutuv ja leviv tekstiline-pildiline ehk visuaalne, juba kirjapandud pärimus Internetis.

tagasi