Kas ma siis olen päris või ei ole? Kutselistest jõuluvanadest

Pärtel Lippus
TÜ eesti keele õppetooli tudeng

Kes on jõuluvana meelest jõuluvana? Mida ta peab tegema, mida ta ei tohi? Kas jõuluvanaks olemine on ümberkehastumine või pelgalt maskeraad? Miks hakatakse jõuluvanaks? Minu ettekande aluseks on 2001. aasta kevadel tehtud intervjuud kolme Tartus tegutseva kutselise jõuluvanaga. Kuigi intervjuud keskenduvad rohkem välimuse ja tegevuse kirjeldamisele, koorub neist välja kolm üsna erinevat ettekujutust jõuluvanast.

tagasi