Kivirähk ja Tammsaare, Rehepapp ja Vanapagan. Kaks vaadet rumala kuradi muinasjuttudele

Katre Kikas
TÜ semiootika osakonna tudeng

Nii A. H. Tammsaare kui Andrus Kivirähk on teadlikult kujutanud eestlust ja mõjutanud käibivaid eestlase-stereotüüpe. Teen rahvaluulespetsiifilisemalt juttu kahest tekstist, millest on välja loetud eestluse sümboolset kujutamist, nimelt romaanidest "Põrgupõhja uus Vanapagan" ja "Rehepapp".

Mõlema romaani retseptsioonis torkab silma, et neid on võetud sümboolsetena (lugu tähendavat midagi muud kui iseennast ja viitavat millelegi tekstivälisele), nad pidada kujutama eestlase loomust. Ettekandes vaatlen, kuidas nimetatud kirjanikud on valinud sarnaseid motiive ja süžeesid eesti rahvaluulest (Kaval-Antsu ja Vanapagana ning rehepapi-muinasjutud AaTh 1000–1199), iseloomustamaks eestlase loomust tervikuna. Samas on M. J. Eisen ja O. Loorits samade lugude suhtes pigem ebamugavust tundnud ja pidanud vajalikuks neid õigustada.

Peamiseks erinevuseks "Põrgupõhja uue Vanapagana" ja "Rehepapi" vahel on see, et Tammsaare romaan kuulub eliidikirjandusse (pigem kirjutamisele orienteeritud kirjandus); Kivirähu kirjutatu on pigem rahvakirjandus (arvestab rohkem lugejaskonnaga, seistes lähemal nii vanema rahvaluule tekstilisele pärandile kui ka oma kaasaja kergemale massikirjandusele). Mõlemas romaanis on olemas vastandus kahe folkloorse taustaga tekstikorpuse vahel: Tammsaarel Vanapagana & Kaval-Antsu lood >< legendid jm ristiusu-pärimus, Kivirähul rehepapilood ja rahvahuumor >< (ime)muinasjutud.

Tammsaare mängib oma tekstis väiksema hulga rahvaluulepõhiste motiividega kui Kivirähk, andes niimoodi igaühele rohkem sümboolset ja muulaadset tähenduslikku koormust. Kivirähk kasutab rohkem terviknarratiive või -episoode (enamasti lühižanritest, kus tihtipeale narratiiv piirdub episoodiga) ja seetõttu pakub tihtipeale vaid vanade naljalugude uusi redaktsioone ja interpretatsioone, paisates neid jälle käibesse. Rehepapi sümbolkuju on tekkinud ja elab rohkem retseptsioonis kui romaani tekstis endas. Tammsaare tekst pakub eksplitsiitsemalt välja sümboleid ja nende tõlgendusi.

tagasi