Surmaended Tallinna keskkooliõpilaste ettekujutuses

Kristel Kiigemägi
Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia tudeng

Kevadel 2002 vastasid Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Ühisgümnaasiumi, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 37. Keskkooli õpilased küsimustele surma kohta.

Sadakond gümnaasiuminoort kirjeldas, kuidas saab surma ennustada ja milliseid surmaendeid nad teavad. Ettekanne annab ülevaate, millistest ennetest õpilased on kuulnud ja milliseid neist nad ei usu.

Toon ka mõned paralleelid Eesti Rahvaluule Arhiivi uskumuste kartoteegist leituga.

tagasi