Kuldar Singi teekonnast setu kultuurini

Brigitta Davidjants
EMA muusikateaduse osakonna tudeng

Uurimuse aineks on helilooja Kuldar Singi (14. IX 1942 – 29. I 1995) loomingulised seosed eri rahvaste muusika ja kultuuriga. Peamiselt keskendutakse Setumaa ning setu kultuuri osatähtsusele Kuldar Singi loomingus, mis kulmineerus lavastaja Mai Murdmaa balletis "Maarjamaa missa" 1990. aastal teatris "Estonia". Lisaks vaadeldakse 1990. aastate alguses publitseeritud helikassetti "Hallõ Setomaad" ja koos režissöör Karl Kelloga tehtud filmi "Katõ ilma veere pääl".

Käesolevas uurimuses on helilooja teoste muusikalise analüüsi abil püütud määratleda, milline on olnud läänevälise muusikakultuuri, kaasa arvatud rahvamuusika mõju tema loomingule. Peamiselt on tuginetud Singi artiklitele ajakirjanduses ja raadios kõlanud saadetele. Töö käigus ilmnevate faktide põhjal võib jõuda järeldusele, et Kuldar Sink lähtus oma loomingulises tegevuses eelkõige enese isiksuse arengust.

tagasi