TUDENGIFOLKLOOR 1994–1995

Malev

Armas lugeja. See küsitluskava eeldab, et Sa oled viibinud EÜE-s (EÕM-s), aga sellest pole katki midagi, kui Sulle pole antud õnne seal viibida. Sa võid lihtsalt kava alusel kirja panna kõik kõlakad, legendid, anekdoodid, kõnekäänud ja muu sellise kraami, mis EÜE-st Sinuni erinevaid teid ja radasid pidi on jõudnud. Sellisel juhul tahaksime me muidugi teada, mis teed ja rajad need olid ning mis asjaoludel ja tegevuse jooksul see juhtus (näiteks ühikapidude suitsupausi ajal mõnelt "vanalt olijalt" kuuldud jms). Allikate ja info levimise keskkonna täpne teadmine aitab meid tublisti folkloori levimise uurimisel.

Need õnnelikud aga, kes olnud malevas ja keda laiskus ei sega, võiksid allpool olevate märksõnade varal kirja panna oma isiklikud elamused, tähelepanekud, mälestused jne, jne. Lisaks oma rühma elu valgustamisele võiks järeltulevatele põlvedele jäädvustada ka teavet teiste rühmade, regioonide, staapide jms kohta. Teretulnud on peale isiklike läbielamiste ja kõiksugu kuulujutud ja teiste käest saadus info (vt eelmine lõik).

Eriti hinnatud on nn kogupaketid, mis eeldavad rühmatööd. See oleks ülevaade ühest rühmast läbi aegade. Sama materjal võiks olla esitatud läbi mitme tegelase prisma (lihtmalevlased, komandör, komissar, partisan). Materjali on soovitav grupeerida aastate kaupa. Loomulikult laienevad eelmistes lõikudes loetletud soovid ka siia valda. Kirja tuleks panna ka (ja eriti) eelmistest aastatest edasikandunud pärimus. "Mustad" rühmad ehk "black'id" käivad ka sellesse kaalukategooriasse.

Paremad tööd käivad auhindamise alla. Auhinnad on tööde väärilised ja tõeliselt tudengilikud! Hinnatakse eraldi kõigis kolmes kaalukategoorias. Kui paned materjali kirja, tee seda nii, nagu ei teaks lugeja midagi ei EÜE-st ega Sinu rühmast. Esita see üksikasjalikult, tee puust ette ja värvi punaseks. Jõudu!

Veel natuke küsitluskava kohta. Esitatud on teemad ja märksõnad. Palume kirja panna KÕIK, mis antud teema kohta meelde tuleb: tõsielulised faktid, üksikasjalised (situatsioonide, tegevuste, tegelaste, nende välimuse jms) kirjeldused, legendid, kuulujutud, anekdoodid, kõnekäänud, traditsioonid jne. Juttude, pajatuste jms. juures teatada, kust jutt pärit, millal kuuldud.

Rühma asutamine. Millal asutati, kelle poolt, kus? Asutamisega kaasnenud seigad.

Komplekteerimine. Kes ja mismoodi komplekteeris? Ristimine-rebasekslöömine — kuidas toimus, kes ristis, kas oli vanne, kui oli, siis missugune? Kas oli privileege ja spetsameteid ja -ülesandeid? Kui oli, siis kellel ja millised? Liikmete hüüdnimed. Partisanid.

Keel. Rühma släng, ainuomased kõnekäänud, loosungid. Parimad killumeistrid. Rühma sümboolika ja selle lahtiseletused.

Igapäevane elu. Millal ärgati, millal saadi tööle, sellega kaasnenud rituaalid jms. Tööga ja tööandjatega seotud sekeldused. Riiud, skandaalid tööandjatega. Viimastele antud hüüdnimed. Haltuuraotsad. Tasustamine. Suhted staapidega.

Puhkus, lõbustused. Tavalisemad ajaviiteviisid. Teistele rühmade külaskäigud, vastukülaskäigud. Raksuskäimised. Suhted kohalikega. Maleva pulmad, mismoodi toimusid jms., malevaabielud, nende kestus.

Kokkutulekud. Nendeks valmistumine (kas ajurünnaku või diktatuuriga), imidži loomine. Rühma atribuutika, sõjaplaanid, kokkutuleku kavad. Tegevus kokkutulekutel. Võistlused, taidlus, kuluaarid. Teiste kokkutulekul osalenud rühmade ja prominentide tegevus. Skandaalid. KGB. Rühma kokkutulekud (tavalised, suvised, erakorralised) — kes neid algatas, mis vormis.

Laulud, muusika. Kes mängis, millist pilli? Kust ülikoolidest oli rohkem pillimehi? Kes tegi laule? Rühmalaulud, malevalaulud, paroodiad, muud malevas populaarsed laulud. (Siinkohal paluksime lisada ka laulutekstid ja viisid, võimaluse korral kassetil. Kui Sul on olemas käsikirjalisi malevalaulikud, kuid Sa ei taha neist loobuda, siis, palun, tee sellest arhiivile valguskoopia või lase see meil teha). Lisa juurde: kui tuntud olid nimetatud laulud, kust ja kelle poolt kasutusele võetud? Kui palju oli käsikirjalisi laulikuid, kellel?

Varia. Muud seigad, juhtimised, mis seotud rühmaga, regiooniga jms. Ideoloogiad. Oma rühma või selle liikmete kohta liikunud kõlakad. Kui sul on säilinud omaajalisi lindistusi või fotosid, siis teata sellest tingimata! Võibolla on Sul midagi, mis aitab paremini säilitada ettekujutust malevast ja millest peaks arhiivis säilima ümbervõte. Kui materjalide hulgas on sellist kraami, mida Sa hea meelega ei avalikustaks, siis arhiiv tagab selle paigutamise kinnisesse fondi.