TUDENGIFOLKLOOR 1994–1995

Tudeng ja eksam

Eksamil on üliõpilaselus oma koht. Eksamitega on seotud oma folkloor, arusaamad, tõekspidamised, kõnekäänud. Üliõpilaste seas liiguvad pajatused, nalja- ja hirmulood õppejõududest, loengumaterjalidest, kellegi kolmanda kogemustest, kuidas käituda ja mida teha konkreetse aine eksami või konkreetse õppejõu puhul jne. Vastata tuleks koolivihikusse, siseserva köitmise jagu tühjaks jättes. Märkida koguja nimi, kogunemiskoht, aeg, ka küsitletava(te) nimi ja vanus või sünniaasta. Vastused võiksid olla mõtteliste tervikutena ja nummerdatud, järjekord pole oluline.Koostas Liina Laur