TUDENGIFOLKLOOR 1994–1995

Ühikafolkloor

See kava siin on Sulle, kes Sa ühikaelu viletsusi ja rõõme taluma oled pidanud. Igal ühikal on traditsioonid, mis talle oma näo annavad. Igal ühikal on oma prominentsed tegelased, kellest pikkadel õhtutundidel ja ühikapidude suitsupausidel rohkesti legende pajatata/kse/ti. Ühikaelu on praeguseks minetamas seda hiilgust, mis tal eelmistel kümnenditel oli. Sellest siis oleme Sulle lõpmatult tänulikud Sinu poolt osutatud abi eest mälestuste talletamisel.

Allpool on rida teemasid ja märksõnu. Olgu nad Sulle niiöelda verstapostideks inforägastiku läbimisel. Kirjuta kõik, mida sa tead või/ja oled kuulnud nende märksõnade taga olevate asjade kohta, kuulujutte, pajatusi, kõnekäände, parafraase, lorilaule, meenutusi, kirjeldusi jne. jne.

Pane kindlasti kirja ka see, millises ühikas Sa elasid ja millal. See on meile vajalik erinevate põlvkondade ühikatraditsiooni jälgimiseks. Kui oled materjali saanud, kuulnud, ostnud, varastanud kelleltki teiselt, pane, palun, ka see kirja (samuti, mis asjaoludel: peol, külas olles jms. Sa selle materjali said). Soovi korral tagab Kirjandusmuuseum Sinu materjali või selle mõne osa paigutamise kinnisesse fondi, kui Sa ei soovi nende avaldamist.

Parimatele korjajatele saavad olema loomulikult väärilised auhinnad ja igavene au ja kuulsus folkloristide hulgas. Nii et jõudu tööle!

Lisa igale tekstile — nii palju kui võimalik — selgitavaid märkusi: päritolu kohta (kellelt kuulsid; millises seltskonnas kasutatakse või kasutati, kas kasutatakse ka praegu või on ta käibelt kadunud, kui sageli ja millises situatsioonis kasutati, kas mõnel neist lugudest oli kindel jutustaja, kuidas nad levisid). Kui jutustamisel kasutati erilist intonatsiooni või mõnikord žeste ja miimikat, siis tuleks seegi kirja panna. Ootame ka fotosid.