TUDENGIFOLKLOOR 1994–1995

Killud, paroolid

Palume abi folkloori- ja keelenähtuste piirimaile kuuluva materjali üleskirjutamisel. Palun pane kirja KILDE e. PAROOLE e. kuidas Sa ka nimetaksid neid ütlusi, mida kasutad ise või oled kuulnud kasutatavat.

Mõned näited:

Nii ühte kui teist ja leiba pole vajagi!

Lihtsalt suurepärane kissell!

Aga minu isa kasvatab lapsi!

jne jne jne.

Lisa igale tekstile — nii palju kui võimalik — järgmisi selgitavaid märkusi:

  1. Kust pärineb? S.t. otsesed (täpsed) või moonutatud tsitaadid
  2. Millises seltskonnas kasutatakse või kasutati
  3. Kas kasutatakse praegu (u. mis ajast alates käibel olnud) või kasutati varem (millal?) ja on nüüdseks käibelt kadunud?
  4. Kas kasutatakse sageli või harva?
  5. Kas kasutatakse mingis kindlas situatsioonis ja tähenduses (näit. tšumadan ukradina — kui koolikott on kadunud) või erinevates olukordades ja erineva tähendusega või hoopi tähenduseta (see on Vant, ta läheb okastaime kastma)?
  6. Kas öeldakse mingi erilise intonatsiooniga (näit irooniliselt vm.), hääletooni või -tegevusega, rõhutatakse mõnda sõna eriti?
  7. Kas lisanduvad mingid žestid, miimika vms? Kas kasutatakse mingeid esemeid?

Ära unusta kirja panna ka

Paber kannatab antud juhul palju! Kirjuta üles ka sündsusetud või riivatud killud, muidu pole pilt objektiivne.

Ja veel:

  1. Kas Sina ise kasutad palju paroole? Teised Su tuttavad?
  2. Kas kasutad paroole ainult teistega suheldes või ka üksi — näiteks mõteldes?
  3. Sinu arvamus: miks neid üldse kasutatakse?

Kui Sul on üliõpilaspäevilt kursuse vm. laulikuid, kroonikaid ja mine tea mis huvitavat materjali, millest Sa ei raatsi loobuda, siis saada meile valguskoopia või lepi kokku selle kopeerimise suhtes.