TUDENGIFOLKLOOR 1994–1995

Vivat corporationes!

Taas õilistavad akadeemiliste noorte elu korporatsioonid. Teklite ja värvilintide säras tõttavad otsusekindlad ja rühikad noored mehed läbi linna ning kaovad ühe või teise majesteetliku maja salapäraste uste taha.

Korp! EÜS! Korp! Revalia! Korp! Livonia! Korp! Veljesto! Korp! Filiae Patria! ja kõik teised siin nimetamata, kuid samaväärselt lugupeetavad korporatsioonid!

Lülituge ka Teie üliõpilaspärimuse kogumisse! Just Teie valduses on kõige tudengilikum osa sellest ainevallast. Nimelt Teile on avatud juurdepääs sellele suurepärasele ja unikaalsele grupipärimusele. Seegi on omapärane organisatsiooni kroonika, kuid mitte kroonika tuimades daatumites või protokollides, vaid kroonika vaimukates anekdootides, pajatustes, memoraatides, miks mitte ka perfektsetes rituaali- ja kombekirjeldustes. Rahvaluulearhiiv tagab Teie soovi korral nende materjalide paigutamise kinnisesse fondi.

Mõningaid teemakatkeid, juhtimaks Teie mõtteid kõnealusele problemaatikale.

  1. Der Fuchs hat keine Meinung... Rebaselood. Rebane ja korporant, rebane ja burš. Nõuded, kohustused, katsed rebastele.


  2. Värvide andmine. Tseremoonia toimumise aeg, koht läbiviijad. Sümboolika, selle tähendus. Akadeemiline isa (ema), akadeemiline poeg (tütar), akadeemiline vend (õde), nende õigused, kohustused, omavahelised suhted.


  3. Korporantide hierarhia: (noorliige, lihtliige, tegevliige), nende tudengipärased nimetused. Kas nüüdki võiks tegemist olla noorrebase, rebase, vanarebase, noormaja, vanamaja, igivanamaja, sammalpea, kulupea, igikulupea, kuldrebase vm. sedasorti tegelinskitega või on need tänapäeval kvalifitseeritavad üksnes lapsus memoriae'na? Milliseid uusi nimetusi on tekkinud? Lisage ka nende tähendus. Muu spetsiifiline korporatsioonisisene sõnavara.


  4. Lõbustused korporatsioonides (peod, õhtusöögid, väljasõidud, vilistlaste kokkutulekud jm.)


  5. In vino veritas või õlu on elu? Korporant ja alkohol. Homo academicus. Bakhant ja politsei vm.


  6. Silentium! Cantus! Korporatsiooni repertuaar (rituaalsed laulud, seltskonnalaulud, joomalaulud jt.). Sellega seotud kombed.


  7. Markantseid korporante, burše, vilistlasi, professoreid, rektoreid jt. ning nendega seotud igihaljaid lugusid.


  8. Oma (võõra) korporatsiooni kreedo, sümboolika (tekkel, värvilint, lipp, muud reeglid), selle tähendus. Eestseisus, funktsionäärid, nende ülesanded, kohustused. Rituaalid koosolekutel, komitaadil, konvendil jm. Au- ja kombekohus (märkus, laitus) jm. Tänapäeval lisandunud rituaalid, kombetalitused, nõuded.


  9. Suhted teiste korporatsioonidega (eelistused, välditavused, nende põhjused, ajalooline, kultuuriline jm. taust. Ühisüritused (kohtumised, väljasõidud, aktsioonid, ballid jm.); vastastikused aasimised (pilkenimed jm.), vembud, riukad, "sõjad".


  10. Erinevus ennesõjaaegses korras, kombestikus jm. "Vanade" ja "noorte" nägemus korporatsioonist.


Kindlasti meenub Teile veel palju muid huvitavaid aspekte, olulisi tahke käsitletavast ainevallast. Võib-olla turgatab pähe kimp selles seltskonnas kasutatavaid galambuure, ütlusi, paroole või lihtsalt mõnusaid lugusid. Pange see kõik kirja! Arhiivivaikuses säilivad need nii Teie kui ka Teie tulevaste kaasvõitlejate jaoks.

Parimatele vastajatele mitte ainult tudengilikud auhinnad! Eraldi tõstetakse esile parim korporatsioon, parim vilistlane, kelle saadetis stiilseim ja põhjalikem. Ja muidugi on mõeldud ka kõige püüdlikumale rebasele.

Valete!