TUDENGIFOLKLOOR 1994–1995

Õppejõududele!

Mitte kaua aega tagasi kuulutati välja tudengifolkloori kogumise võistlus. Sisemiselt diferentseeruval üliõpilaskonnal on ometi midagi ühist: need on mitmesugused varieerumisvõimalustega naljad, anekdoodid, vaimukad ütlemised, ebausukombed. Seda üliõpilaskonnas tekkivat ja hääbuvat, teisenevat ja muutuvat ühist vaimuvara nimetatakse tudengifolklooriks.
Soovides tudengikeskse materjaliga kaasata ka õppejõudude vaimuloomingut, tuli mõte koostada vastavasisuline küsitluskava.
Meie meelest moodustavad üliõpilased ja õppejõud loomuliku terviku. Kui üliõpilane oskab õppejõudude, eksamite, loengute, ühikaelu jms. kohta vaimukalt öelda või laulda, nii, et see levides muutub tuntuks, siis miks ei peaks midagi samalaadset oskama ka õppejõud?
Loodame, et Teile on motivatsiooniks tõsiasi, et Teie kirjapandu on tulevastele põlvedele materjaliks, mis annab mingigi ettekujutuse 20. sajandi II poole Tartu Ülikooli õppejõust.

Teid ette tänades eesti filoloogia üliõpilased
Signe Senka ja Liina LaurMillistes seisukohtades on kõik õppejõud üliõpilaste suhtes ühel arvamusel? Kas ja millised hinnangud on kujunenud üliõpilaspõlvkondade kohta (70. a, 80.a jne üliõpilased on loiud, agressiivsed vm)?

Kas üliõpilased on rumalad/lollid/kavalad...? Tooge reegleid, näiteid, olukordi, mis seda tõestavad.

Kas õppejõududel on kombeks eksamil või loengus üliõpilasi proovile panna või nendega eksperimenteerida? Kuidas? Nimetage traditsioonilisi võtteid.

Kas üliõpilased on Teie või mõne teise õppejõuga eksperimenteerinud? Kas see on korda läinud?

Kui kasutate erilisi nimetusi üliõpilaste kohta, siis milliseid ja miks? Milliseid muutusi on aja jooksul toimunud?

Milliseid humoristlikke, kujundlikke nimetusi kannab eksamiperiood?

Kas ja mille poolest on eksamiperiood õppejõule loengute pidamise ajast erinev?

Kas ka õppejõududele toovad eksamid kaasa nn. ebausukombeid käitumises, igapäevategevuses? Milliseid? Mis on nende taga?

Palun pange kirja eksami perioodiga seostuvaid nalju, anekdoote, ütlemisi, laule vms.

Kas ja milline on Teie väljakujunenud nõue või eelistus üliõpilase riietuse suhtes eksamil ning kas seda on märganud ja järginud või eiranud ka üliõpilased?

Milline on Teie nõue enese riietusele, kui võtate vastu eksamit, võrreldes argipäevase riietusega, milles peate loenguid?

Missugune nõue on Teil välja kujunenud üliõpilase teadmiste suhtes eksamil? Kas hindate loovust, iseseisvat mõtlemisvõimet või konspekti täpset kopeerimist?

Palun pange kirja suust suhu räägitavaid, üliõpilaste poolet eksamil antud kummalisi/ naljakaid/ ootamatuid/ absurdseid jne vastuseid, repliike, eneseõigustusi vms.

Millised on eksamil üliõpilaste tüüpilised käitumisviisid? Kas õppejõud räägivad nendest üksteisele, parodeerivad, naeravad nende üle? Palun tooge ära meeldejäänud lugusid.

Milline on eksamil maha-kirjutavate üliõpilaste tüüpkäitumine? Kas õppejõud räägivad sellest omavahel, muus seltskonnas? Tooge näiteid selliste lugude kohta.

Millised olid/on üliõpilaste traditsioonilisemad mahakirjutamisviisid eksamil? Kuidas nimetada mahakirjutamist teisiti?

Millised on võtted mahakirjutajatele jälile saamiseks ning mida tehakse tabatutega?

Millised naljad, ütlused liiguvad õppejõudude seas mahakirjutamisest, mahakirjutajaist?

Milliseid vahendeid kasutavad üliõpilased vastassoost õppejõu mõjutamiseks loengutel/eksamil?

Mil viisil püüab õppejõud üliõpilaste seas populaarsust saavutada? Ehk meenub mõni lugu, pajatus kolleegide kohta.

Milliseid anekdoote (nt loengute kohta), hüüdnimesid, lendsõnu kasutavad õppejõud omavahel?

Kas Te klassifitseerite üliõpilasi? Mille alusel (välimuse, õppimisviisi, harrastuste vm järgi)?(Nt budismipoisikesed, seanahavedajad).

Kas liiguvad jutud 'kanaajudega' naistudengist? Kui Teile meenub mõni, siis pange kirja.

Millised on (mees)õppejõudude seas liikuvad jutud naisõppejõududest/ naisüliõpilastest?

Milliseid anekdoote, nalju, kilde, vaimukaid ütlusi liigub õppejõudude seas üksteise kohta? Kuidas need tekivad? Mis on nende aluseks (mõni veider iseloomujoon, tüüpžest, harrastus, naljakas juhtum, kokkusattumus, äravahetamine vm.)?

Milliseid hüüdnimesid kannavad õppejõud (Boss, Lustikummut, Hüään Siirupis)? Kuidas on need kujunenud, mis on aluseks?

Missugune on õppejõudude suhtumine üksteisesse vastavalt erialale? Kas esineb nn hõimupilget (nt Tead, need füüsikud...; No muidugi filoloog...)? Kirjutage sellest lähemalt.