Teatetants 2011

20.-28. augustini korraldavad Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts suuremahulise tantsuprojekti TeateTants 2011, mille käigus läbitakse tantsides 1000 km Eestimaa maanteid. Teatetantsu eesmärgiks on läbida lakkamatult tantsides ja musitseerides 15 maakonda ning ühendada sel moel Eesti rahvas. Kõik TeateTantsus osalevad kollektiivid saavad Eesti Rahvaluule Arhiivile üle anda oma rühmaga seotud materjale. TeateTantsu käigus lisavad rühmad “mälukaardile” oma tantsulõigu kohale mälupulga, mille iga kollektiiv täidab infoga. Salvestatud andmed arhiveeritakse tulevaste uurimuste ja väljaannete tarvis. Kogumist viiakse läbi Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ning Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi koostöö raames ja selle tulemuseks on läbilõige eesti rahvatantsu rikkalikust maastikust aastal 2011. Info kogumisel lähtu suhtlemise ja kogumise rõõmust, all pool olev juhend on suunavaks ja abistavaks jõuks.

Info, mida oodatakse mälupulgal:

1) Anna ülevaade oma tantsurühmast: kuidas teie rühm on tekkinud, mida teete täna ning lühidalt sellest, millisena näete oma rühma tulevikku. Lisa faktilist materjali aastaarvude, rühma eelmiste nimede, kooskäimise koha ja muu kohta. Esitle treening- ja esinemisrõivaid, teie lemmiktantse, -tantsuseadeid ning esinemiskavasid. Kas te peate rühma kroonikat ning milline see on?

2) Tutvusta oma rühma inimesi. Pane kirja rühmaliikmete nimed ning selgita nende rolli rühma tegemistes. Tee intervjuu oma tantsuõpetajaga, kirjuta, kes ta on inimesena, kus ja kellelt on ta tantsimist õppinud? Kes on varem teie rühma õpetanud? Kui teie rühmal on pillimees, siis tee intervjuu ka temaga (lisa sünniaeg ja päritolukoht).

3) Kirjuta rühma elust, kõigest, milles väljendub „meie-tunne”. Pajata oma rühma kohta käivaid lugusid ehk legende. Kirjuta nii, nagu neid jutte räägitakse! Meenuta mitmesuguseid nalju ning naljakaid juhtumisi. Pane kirja ka hüüdnimesid, lööklauseid, omavahelisi paroole, enda pandud nimesid üldtuntud tantsudele ja muud slängi. Kas teil on talismane? Ära unusta kirjeldada teie rühma tavasid, kombeid ja rituaale (näiteks uue liikme vastuvõtmine, esimene esinemine vms), aga ka tervitus- ja lahkumisprotseduure. Kirjelda juhtumisi tantsupeol. Kindlasti esitle ka rühmale olulisi tähtsündmusi ning teie siseüritusi, näiteks ühiseid väljasõite ja sünnipäevade pidamisi. Milliseid laule koos laulate? Mis on teie rühma lemmiktantsud, mida te tantsite väljaspool nn ametlikku tantsuaega? Kirjuta ka sellest, mis ei kuulu teie rühma tantsurepertuaari. Kuidas toimub suhtlemine teiste rühmadega? Märgi ära sõprusrühmad ja konkurendid ning üritused, kus ja mida on ühiselt ette võetud. Kirjelda rühma rahvariiete saamislugu.

Nõuded mälupulgal olevale materjalile: Tekstifailide formaat: soovitavalt Microsoft Word või Open Office dokument (sobivad ka muud üldlevinud formaadid, nagu näiteks PDF jms). Pilt ja heli Säilitage salvestamisel tekkinud failide algne formaat (nt helisalvestuste puhul ärge tehke WAV-failidest MP3-faile vms). Failid peaksid olema salvestatud võimalikult kõrge kvaliteediga. Iga foto tuleb esitada võimalikult kvaliteetse eraldi failina (fotosid mitte kopeerida tekstifaili sisse!) Kirjuta piltidele ja videotele juurde seletav fail, kus on kirjas andmestik. Kõigepealt kirjuta pildifaili nimi (nt pilt1.jpg), seejärel pildistaja/filmija nimi, pildistamise kuupäev, võimalusel fotoaparaadi/kaamera mark, seejärel: kes on pildil, kus ja millal tegevus/sündmus aset leidis. Pööra tähelepanu ka sisulistele detailidele, mis sinu meelest võivad olla huvitavad tulevastele uurijatele.

Täiendavad materjalid

Kui teil on huvitavat foto-, video- ja käsikirjalist materjali, võtke ühendust Eesti Rahvaluule Arhiiviga („Teatetants”, Vanemuise 42, TARTU, 51003, e-post: kratt@folklore.ee, kontaktisikud: Astrid Tuisk, tel: 7377737, Kadri Tamm, tel: 7377730), et arutada, kuidas on otstarbekas need arhiivile esitada.märts 2011


Teised ERA küsitluskavad