Mis on rahvamuusika?

Esimene osa küsimustest püüab täpsustada, millist muusikat Sina rahvamuusikaks pead. Küsimuste teise osa eesmärgiks on Sinu või mõne teise muusikategija tegevuspõhimõtete ja muusikasse suhtumise kirjeldamine.

I

 • Mis on Sinu arvates rahvamuusika üldse?


 • Mis on eesti rahvamuusika?


 • Muusika kuulub mingi rühma juurde, kujuneb välja selle arusaamade põhjal ja väljendab selle identiteeti — missuguse rühma muusika on siis eesti rahvamuusika? Kas see on kõigi eestlaste muusika või ainult teatud osa?


 • Kas Sinu jaoks on mingi vahe sõnadel rahvamuusika — pärimusmuusika — folkmuusika? Milles see seisneb?


 • Kas eesti rahvamuusika kuulub minevikku?


 • Kas tänapäeval tekib rahvamuusikat? Milline see on?


 • Kes on tänapäeval rahvamuusik?


 • Mis on professionaalne muusika?


 • Kes on professionaalne muusik — kas see, kellel on vastava ala muusikaline haridus, kes teenib põhiosa elatisest muusikuna, või kes on omal alal tipp-topp tasemel?


 • Mida tähendab "eesti rahvapill"? Kas paljudes rahvamuusikat esitavates gruppides ja seltskonnalaulus kasutusel olev kitarr võiks olla eesti rahvapill?


 • Kas kõik inimesed võiksid teha rahvamuusikat?


 • Kas rahvamuusika on tänapäeva inimestele vajalik? Milleks? Mis on rahvamuusika ülesanne? Kuidas see erineb professionaalse kunstmuusika ülesannetest?


 • II

 • Missugune on Sinu muusikaline haridus — nii ametlik (omandatud koolis, kursustel vms) kui mitteametlik (ise, sõpradelt)?


 • Kellena tegutsed praegu (mis ala muusik, mis grupis, mille õpetaja, kus)?


 • Kas pead end professionaalseks muusikuks?


 • Mis liiki muusikat teed? Kas teed enda arvates rahvamuusikat? Kas pead end rahvamuusikuks? Kui oled rahvamuusik või teed rahvamuusikat, mida see tähendab — kas seda, et kasutad rahvamuusikat millegi algmaterjalina; või see muusika, mida Sa teed, ongi rahvamuusika?


 • Mis tähendab õpetada rahvamuusikat? Mis või kes peaks olema selle tulemus?


 • Kust Sa võtad oma lood ja laulud (õpid õpetajatelt, sõpradelt, vanematelt inimestelt, koolilastelt jm, teed ise, raamatutest, helisalvestustelt, rahvaluule arhiivist jne)? Mille põhjal tunned loo ära — võtad või jätad?


 • Kuidas õpid ja kohandad lugusid enda jaoks, kuidas õpetad (oma õpilastele, grupile) — kirjutad noote, sõnu, õpid pähe, katsetad pillidel, üksi või üheskoos vms?


 • Millist muusikat Sa armastad (teha, kuulata)?


 • Miks on rahvamuusika Sinu jaoks oluline? Kellele ja millistes olukordades Sa muusikat teed / või kujutled end muusikat tegevat?


 • Kui pead võimalikuks, palun lisa oma nimi, sünniaasta, sünnikoht, elukutse.


  Koostanud Taive Särg