Rahvaarstid

Haiguste ja õnnetuste korral proovib inimene ära kõik võimalused ja vahendid. Selliste inimeste kõrval, kes oskasid abistada oma peret, on neidki, kelle juurde käidi ja käiakse praegugi — kauge maa tagant. Sooviksime teateid perekonnaarstijate ja tuntud imearstide, prohvetite ja nõiavitsa kasutajate kohta. Rahvaarstide puhul on arhiivile oluline nii elukäik, arstimisvõime ja -võtted, aga ka nende isiksus. Väärtuslikud on selliste inimeste fotod. Rahvaarst võib olla pildistatud perekonnaringis, pulmas vm. Vähem olulised pole fotod tema elukohast jms. Võibolla on Teil olemas pilte kupulaskmisest, mõnest arstimis- või ennustamiskorrast. Kui fotod on Teile olulised, siis teeksime neist meelsasti ümbervõtteid.

Muidugi huvitavad meid ka isiklikud mälestused rahvaarstidest, ennustajate külastamisest, vaimude väljakutsumisest, aga ka käsikirjalised kaitsekirjad jm. üleskirjutised, mida vajame fondide täiendamiseks või koopia tegemiseks. Oodatud on ka arstide endi mälestused.

Mõned punktid, mis abistavad meenutamisel:


Koostas Mare Kõiva