Muusika minu elus

Siinse küsimustiku vastused aitavad selgitada, kuidas muusika on seotud tänapäeval inimeste eluga. Küsimused aitavad kirjeldada mingit muusikaga seotud sündmust või olukorda, kirjeldamisel tuleks eriti tähele panna muusika ja tegevuse seoseid. Vastama ei pea punkti kaupa — võib näiteks kirjutada ühe pika jutustuse.

Kirjeldamiseks võib võtta:

 • ühe konkreetse kombestikuga seotud sündmuse, mida jälgite ja kirjeldate algusest lõpuni — näiteks: sõbra sünnipäev, kursusepidu, teenistus või palvus kuskil koguduses jmt.
 • ühe kombe üldiselt — näiteks: kuidas meie peres tavaliselt jõulupidu peetakse, kuidas omal ajal pulmi peeti vmt (oma mälestuste põhjal või küsides oma ema-isa, vanaema-vanaisa käest).
 • Aga võiks ka võtta:

 • ühe või paar päeva hommikust õhtuni — mis muusikat, kus, kelle esituses kuulete või ise teete päeva jooksul.
 • ühe muusikasündmuse — kontserdi või festivali (osa), laulupeo, disko, karaoke vms, kus muusikat esitatakse, pöörates tähelepanu mitte ainult muusikale, vaid ka sellega seonduvale tegevusele — mida teevad esinejad ja kuulajad.
 • või midagi muud, mis muusikaga seondub.
 • I osa. Andmete päritolu.

  1. Kellelt need andmed pärinevad — kas Teilt endalt või mõnelt teiselt inimeselt.
  2. Kes olete Teie: ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, sünnikoht (linn, vald, küla), praegune elukoht, senine haridus, praegu õpitav eriala, kursus.
  3. Kui teadmised pärinevad kelleltki teiselt, siis samad andmed ka tema kohta. Kui see inimene on mitmes kohas elanud, siis märkida ka need kohad ja millal millises kohas elas. Kas on abielus, naistel neiupõlvenimi.

  II osa. Kombe (sündmuse, tegevuse) kirjeldus. (II ja III osa küsimustele võib vastata korraga.)

  1. Missugust kommet kirjeldate, kuidas seda nimetatakse.
  2. Kombe lühike kirjeldus. Millal peetakse (nädalapäev, kuupäev, päevaaeg jne), mis eesmärgiga, kui sageli, kes korraldab ja kes sellest osa võtavad (kui palju inimesi, mis vanusest, soost, elukutsega jne), kas ja kuidas neid kutsutakse, kus peetakse, kui vana see komme on, kas vanasti oli midagi teisiti, kas teie peres (või uurimiseks valitud seltskonnas) tehakse kombe täitmisel midagi erilist jne.
  3. Muud kombega seotud nähtused — kas on eriline riietus, söögid-joogid, meeleolu vms.
  4. Kuidas kulgeb, millega määratletakse sündmuse algus ja lõpp, kas on juht (juhid).

  III osa. Muusika osa selles kombes (sündmuses, tegevuses).

  1. Missugustes kombe osades muusika esineb. Hea oleks täpselt kirjeldada muusikat koos tegevusega: mida järgmiseks tehakse, missugune muusika kostab. Millal on kindlasti muusika, millal ei tohi olla.
  2. Kuidas muusikat tehakse: kas ise tehakse muusikat, kutsutakse tuttavad või palgalised muusikud või hoopis mängitakse makilt või CD-mängijalt. Kas muusika tegemine on kindlalt ette planeeritud või nii, nagu iseenesest juhtub. Kes seda tavaliselt korraldab.
  3. Kui lindilt-plaadilt: kes valib kuulatava muusika, missugust tehnikat kasutatakse, millisel hetkel, kui sageli ja mis eesmärgil muusikat mängitakse. Mida teevad kohalolijad sel ajal (söövad, tantsivad, kuulavad vaikselt, püüavad kaasa laulda, vaidlevad muusika valiku üle vms).
  4. Kui on palgatud muusikud: kuidas nad leitakse (tutvuse kaudu, hinna järgi, miks nad tunduvad sobivad), missugune koosseis, millisel hetkel, kui sageli ja mis eesmärgil nad mängivad. Mida teevad kohalolijad sel ajal (söövad, tantsivad, kuulavad vaikselt, püüavad kaasa laulda vms). Kui palju muusikud ja muu rahvas omavahel suhtlevad (näiteks kas koos süüakse ja aetakse juttu). Kuidas, millega ja kui palju makstakse, kuivõrd sellest räägitakse.
  5. Kui lauldakse või pilli mängitakse ise: kui suur osa seltskonnast laulavad-mängivad (kõik, mõned üksikud, mida teevad samal ajal teised), kas sõnad on peas, kasutatakse käsitsi kirjutatud laulikuid, trükitud laulikuid (paljundatud laulusõnu, laululehti vms), noote, kas ja missuguseid pille mängitakse, kas pillimäng ja laul käivad ühel ajal või eraldi, missugune on meeste ja naiste, vanade ja noorte osa, mida lauldakse-mängitakse, kust laulud-lood on õpitud, kas on ka enne koos muusikat tehtud ja kui sageli seda ette tuleb, kes alustab ja kes otsustab, mida lauldakse-mängitakse, kas millalgi plaksutatakse, tümpsutatakse, lüüakse rütmi kaasa vms. Kui teil on just selle sündmuse puhuks koostatud kavaleht, laululeht või -raamat, võiks sellegi vastusele lisada.
  6. Igasuguse muusika puhul: mis liiki muusika see on, kuidas seda võiks iseloomustada, millised muusikapalad esitatakse (sel konkreetsel sündmusel või tavaliselt sellistel sündmustel), mis keeles? Hea oleks loetleda täpselt: pala nimetus, autor, esitaja.
  7. Kui lauldakse ise, siis lisage erinevaid tähelepanekud muusika esituse kohta: lauldakse tasa, lauldakse kõvasti ja valesti, sõnad kipuvad meelest minema, lauludest teatakse vähe salme, ühehäälselt, mitmehäälselt, alati pilli saatel, ainult purjus peaga, lauludele tehakse ise sõnu juurde, laulude valimisel ja alustamisel vaieldakse ja arutatakse omavahel jne.
  8. Kas ja kui palju avaldatakse arvamust muusika kohta, millised muusikud ja miks sellises olukorras meeldivad. Kas mõni on muusika vastu üldse jne.
  9. Tantsimisest: kes tantsivad, millal minnakse tantsima, kes alustab (kas see on üldse oluline), kes keda kutsub, kes kellega, mida tantsitakse (kas seda on üldse võimalik kuidagi nimetada), kas on ühiseid tantse või ringmänge, kust on tantsud õpitud, muid tähelepanekuid.
  10. Kas muusikal on vaheaegu ja mida tehakse siis?
  11. Kui on tegemist ainult muusikasündmusega (festival, kontsert vms), siis võiks kirjutada, miks mindi kuulama, kes korraldas ürituse ja kes ürituselemineku.
  12. Muid tähelepanekuid, vahejuhtumeid pisiseiku ja oma arvamusi. Milleks muusika oli hea ja kuidas sellega ise rahule jäite.


  Koostanud Taive Särg