Tänapäeva lood ja kuulujutud

Kas olete kuulnud tööl, matkas, restoranis, tuttavate, sugulaste käest mõnd näivalt realistlikku juttu, mis räägiks tõestisündinud asjast, mis on näiteks aset leidnud Teie tuttava tuttavaga ja mida räägitakse edasi kui tõest. Juttu võib olla üsna ebaharilikust sündmusest, mis võib olla ebameeldiv, kole, aga mõnikord ka koomiline või anekdoodilaadne. Need jutud ja kuuldused on igatahes seotud meie igapäevase elu koomiliste juhtumitega, selle hirmude ja probleemidega, seletuste otsimisega segastele kuuldustele ja olukordadele, ka üleloomulike kogemustega. Kui sarnane lugu on kuuldud raadiost, televiisorist, loetud ajalehest või ajakirjast, tuleb juurde märkida ka see. Kogumisele tuleb nii vanem kui kaasaegsem ainestik.

Ainest meeldetuletuseks:

Arvatavasti teate veel midagi sellist, mida nendes näidetes pole osatud pakkuda.


Koostanud Eda Kalmre 1998