Kogugem tänapäeva mõistatusi!

Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi on enam kui 100 aasta jooksul üle kogu Eestimaa kogutud umbes 117 000 mõistatust. Paljud sajandite jooksul rahva seas kasutusel olnud mõistatused (näit. kangakudumise, ketramise, linatöötlemise, põllutööriistade kohta) on tänaseks unustuse hõlma vajunud. Samal ajal on kaasajal — ja tundub, et eriti kooliõpilaste seas — levinud niisuguseid mõistatusi, mida varem ei tuntud. Seda tunnistab viimastel aastakümnetel koolidest kogutud õpilasfolkloor.

Tänapäeva mõistatustest täieliku pildi saamiseks palume kirja panna kaasajal õpilaste, aga ka täiskasvanute hulgas kasutusel olevaid mõistatusi, keerdküsimusi ja sõnamänge.

Abiks ja meeldetuletuseks siinne väike küsimustik.

Arvatavasti tead veel muidki rahvasuus levinud mõistatusi, mida siin ei ole osatud küsida.

Oleks hea, kui sa lühidalt kirjutaksid ka sellest, millal üksteisele mõistatusi esitatakse. Kas mõistatused on õpilaste hulgas levinud? Kas on vahet vanemate ja nooremate õpilaste mõistatamishuvis ja teemavalikus?