Minu maastikud

Maastik on aja jooksul muutunud, ning on eriilmeline ka siin ja praegu: linnamaastikud tänavate, hoonete ja parkidega; külamaastikud talude, aiamaade ja põldudega; ääremaad soode, metsade ja mererandadega; minevikumaastikud hooneasemete, vanade teede, elu- ja matmispaikadega; kujuteldavad maastikud, kus rännatakse kirjanduse, kunsti või unenägude kaudu.

Kogumisvõistlusele „Minu maastikud“ ootame lugusid, mälupilte ja kogemusjutte, mis võivad kuuluda traditsioonilisse (koha)pärimusse või olla ka täiesti isiklikku laadi. Need lood võiksid seostuda Sulle oluliste paikadega maastikul ja seda kõige laiemas tähenduses..

Osalejatele inspiratsiooniks oleme koostanud ka küsimused, ent väga oodatud on ka kohapärimuse ja maastike teemadega haakuvad uurimus- või koolitööd, omalooming või vabas vormis mälestused, lood või mõtted.

Vastuseid küsimustele või vabas vormis lugusid võib saata Eesti Rahvaluule Arhiivi kogumismoodul „Kratt“ kaudu või e-kirja teel aadressile kratt@folklore.ee märksõnaga “Minu maastikud”. Samuti võib need läkitada arhiivile käsikirjaliste saadetistena aadressile Vanemuise 42, 51003, Tartu.

Kogumisvõistlusel osalemiseks palume kaastööd saata hiljemalt 15. jaanuariks 2016.

Kogumisvõistlusel osalejaid peremeeritakse põnevate auhindadega, parimaid osalejaid oodatakse 2016. aasta varakevadel toimuvale EV presidendi rahvaluulepreemiate kätteandmise üritusele.

Lisateavet kogumisvõistluse kohta saab telefonidel 7 377 730 (Eesti Rahvaluule Arhiiv) ja 7 377 739 (ERA kohapärimuse töörühm). Kogumisvõistlusega seotud infot ja näiteid võistlusele saadetud kaastöödest jagame ka võistluse Facebookileheküljel Minu maastikud.
aprill 2015

Kogumiskogumisvõistluse Minu maastikud kokkuvõte

Minu maastikud

2015. aasta kevadest 2016. aasta jaanuarini toimunud kogumisvõistluse „Minu maastikud“ keskmes oli kaasaegne kohapärimus ja kohaseosed laiemalt. Aasta jooksul kutsuti inimesi kaasa mõtlema, kirjutama ja jutustama neile mingil põhjusel tähtsatest paikadest.

Arhiivi jõudsid 300 inimese lood üle Eesti, kokku 2160 lehekülge kohalugusid ja 1174 fotot, lisaks hulk kaardiväljavõtteid, plaane, joonistusi ja illustratsioone. Palju saadeti ka vanematelt, vanavanematelt või headelt sõpradelt kuuldud või salvestatud lugusid, arhiivi jõudis 22 tunni jagu intervjuude salvestusi ja videomatrjali.

Võistluse avaramaks eesmärgiks oli teadvustada kohapärimuse uurimise vajalikkust ja tutvustada Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühma tegevust. Kogumisvõistlusel osalejatele inspiratsiooniks koostatud küsitluskavas oli neliteist teemat pärandmaastikest unenäomaastikeni, mis kõik väljendavad kohapärimuse töörühma peamisi uurimisteemasid ja -huvisid.

Kogumisvõistlust tutvustati erinevate sündmuste raames (Prima Vista Raamatu ja Roosi päev, konverents Noorte Hääled, raamatuesitlused ja seminarid) ja toimus mitmeid vestlusõhtuid. Esimesed, kes oma kohalugusid jutustasid, olid Valdur Mikita, Mehis Heinsaar ja Kadri Tüür kirjandusfestivali „Prima Vista“ raames toimunud „Minu maastike“ veslusõhtul 6. mail. Septembris korraldati koostöös Tartu Linnamuuseumi ja Rakendusliku Antropoloogia keskusega Tartu Ülejõe linnaosa mälestuste õhtuid.

Tutustus
„Minu maastike“ vestlusõhtu kirjandusfestivali „Prima Vista“ raames. Foto: Uku Peterson

Kaastööd annavad hea ülevaate eestlaste paigaidentiteedi kujunemisest ja muutumisest. Kirjutati näiteks korilusmaastikest, pühadest paikadest, unustusse vajuvatest pärandmaastikest, kaasaegse linnakeskkonna perifeeriatest ja eksimispaikadest. Osalenute suur hulk, samuti aasta jooksul korraldatud sündmustel käinud ja võistlusele kaasa elanud inimeste rohkus näitab, et koha- ja maastiku teemad on Eesti inimeste jaoks tähtsad.

Töid luges ja hindas þürii, kuhu kuulusid Mall Hiiemäe, Lona Päll, Mari-Ann Remmel ja Valdo Valper Eesti Rahvaluule Arhiivist, kirjanik ja kirjandusteadlane Krista Ojasaar, geograaf Taavi Pae ning kirjanik ja bioloog Juhani Püttsepp.

ürii
„Minu maastike“ þürii koosolek märtsis Kirjandusmuuseumis. Foto: Alar Madisson.

Anti välja kaks esimese koha preemiat ja kolm teise koha preemiat ning mitmed eripreemiad.

I preemiad:

Piret Pintman-Hellaste
Arne Kivistik

II preemiad:

Kersti Lepik
Aino Liivik
Anne Nurgamaa

Eripreemiad:

Eesti Meremuuseumi merekultuuri eripreemia – Ainu Kään
SA Hiite maja pühapaikade eripreemia – Liis Keerberg
Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskuse pärandmaastike eripreemia – Raivo Kaik
Mulgi Instituudi eripreemia – Janno Kuldkepp
Viru Instituudi eripreemia – Heinz Valk
Võru Instituudi eripreemia – Hedi Armulik
Seto Instituudi eripreemia – Imbi-Harietta Eenlo

Piret Pintman-Hellaste saatis arhiivi 1960.-1980. aastatel fosforiidikaevanduse tõttu suuresti hävinenud Harjumaa Võerdla küla elanikelt salvestatud ja kogutud materjali. Intervjuukatketest joonistuvad välja perede ümberasustamise ja talukohtade hävimise lood. Arne Kivistik andis samuti üle oma mitme aasta töö, ta on kaardistanud Tuhala piirkonna pärandobjekte ja kohanimesid, suur osa neist kohtadest (vanad taliteed, truubi- ja sillakohad, küüniasemed, pelgupaigad jm.) poleks tõenäoliselt väljastpoolt tulevatele uurijatele leitavad, sest nõuavad väga head piirkonna tundmist. Nii Pintman-Hellaste kui Kivistik tõusid þürii jaoks esile, sest sidusid kollektiivselt olulised ja aktuaalsed lood iseenda vahetu keskkonnakogemusega.

Merekultuuri eripreemia võitnud Muhu juurtega Ainu Kään kirjeldas köitvalt lapsepõlveaegseid mere(ääre)maastikke; pühapaikade eripreemia pälvinud Liis Keerberg talletas Võrumaa ristipuudega seotud detailset pärimust; pärandmaastike eripreemia pälvinud Raivo Kaik kirjutas Pilistvere kihelkonna Kurla küla ümbruse maastikest.

Näiteid saadetud kaastöödest oleme postitanud võistluse Facebookileheküljel, edaspidi on kaastööd, mida kirjutajad on lubanud avalikustada, loetavad Kirjandusmuuseumi inosüsteemi Kivike kaudu. Fotod kogumisvõistluse lõpetamiselt Eesti Kirjandusmuuseumis 28.03.2016.

Kogumisvõistlust toetasid: Eesti Kultuurkapital, Go Travel, Koolibri, MTÜ Loodusajakiri, Muhu Leib, Petrone Print, Piletilevi, Rahva Raamat, Soomaa.com, Süvahavva Loodustalu, Taavi Tulev, Varrak.

Lona Päll, kogumisvõistluse „Minu maastikud“ projektijuhtaprill 2016

Teised ERA küsitluskavad

Kogumisvõistluse toetajad:
Kulka Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskus SA Hiite Maja Koolibri MTÜ Loodusajakiri Merekultuuriaasta 2016 Mulgi Kultuuri Instituut Petrone Print Piletilevi Rahva Raamat OÜ Viis aastaega Süvahavva loodustalu Varrak Võru Instituut