Lastehirmutised

Sellele küsimustikule võiksid vastata nii õpilased kui ka õpetajad. Märgi juurde, kui soovid, et kirjutatu jääb suletud fondi.

 • Kas teid on lapsepõlves hirmutatud? Aga teie ise olete teisi hirmutanud?


 • Kes oli sagedasem hirmutaja — vanem, vanavanem, isa või ema, teine laps?


 • Missuguste käskude ja keeldudega seoses on lapsi (teid) hirmutatud?


 • On hirmutiseks olnud mõni üldnimetusega tegelane, nagu külaonu, miilits/ politsei, mustlane, kotipoiss jts.?


 • Kas on hirmutatud loomade, lindude, ussiga? Mis loomad need olid ja mida pidid tegema?


 • Kas on hirmutatud putukate või pisinärilistega? (Täi, kõrvahark, hiir, rott)? Kas hirmutamine on jätnud eluks ajaks hirmutunde?


 • Kas olete kuulnud mõnest inimesest, kellega lapsi hirmutati? Mis oli selle põhjuseks?


 • Kas lapsi on hirmutatud väljamõeldud olenditega, nagu koll, tont? Kuidas neid veel on nimetatud?


 • Missugune pidi olema selle olendi välimus?


 • Mida pidi hirmutis lapsega tegema? Kus elutses?


 • Kas olete olendeid, millega teid on hirmutatud, ka ise kohanud ja nendega kokku puutunud? Millisena olete neid ise ette kujutanud?


 • Kuidas hirmutati last keelatud kohta (metsa, kaevule, pööningule jne.) minemast?


 • Milliste toimingute ja võtetega tehakse teatud hirmutised lapsele nähtavaks ja kuuldavaks?


 • Kas lapse suure kartuse puhul (puhkeb nutma vms.) teda lohutatakse ja julgustatakse? Kuidas?


 • Kuidas laps püüab hirmutisekartusest üle saada? Kuidas täiskasvanud püüavad hirmu vähendada?


 • Kas peate õigeks lapse hirmutamist?


 • Kas on teada pikemaid hirmutamis- ja hirmujutte? Kes neid rääkis? Pandagu eraldi kirja ka sellised, mida lapsed omavahel jutustavad. • Koostanud Kaupo Meiel