KOOLIPÄRIMUSE KOGUMISVÕISTLUSE KÜSITLUSKAVA 1992

TUNNIS VASTATAVAD TEEMAD

1. ANEKDOODID

Alusta kirjutamist oma lemmikanekdoodiga või viimati kuuldud anekdoodiga. Teemad meeldetuletamiseks: • õpetajad ja õpilased • mehed ja naised • rahvad (NB! tšuktšid) • Juku • tuntud isikud (poliitikud jt.) • hullud • loomad • Tšapajev ja Petka • miilits • sadistid

Kirjuta ka absurdinalju, lõputa jutte, võõrkeele imitatsioone (näit. jaapani, hiina).

2. MÕISTATUSED, NALJAKÜSIMUSED JA -ÜLESANDED

Ära unusta vastust!

Kirjuta

 • keerdküsimusi (mõistatusi), mis algavad sõnade või sõnaühenditega: kuidas?, kumb?, kuhu?, miks?, kes on?, mis ühist on?, missugune?, kuidas hoida?, millal?, kus?, mida? jne;
 • mõistatusjutte;
 • arvutusülesandeid (näit. tuletikkudega, õunte jagamine);
 • tuntud lühendite (näit. ETKVL) vaimukaid lahendusi;
 • lauseid, mida on võimalik kirjutada valemitena (näit. Suurel härral...);
 • (sissevedamis)mõistatusi, kus ühele küsimusele on rohkem kui üks vastus;
 • tavalisi mõistatusi — mitte raamatust! (Lipp lipi peal...).
 • 3. PILTMÕISTATUSED JA PILTKIRI

  Joonista pildid ja kirjuta vastus! Nt kaelkirjak akna taga.

  Kui tunned ühele mõistatusele mitmeid vastuseid, kirjuta need kõik!

  Piltmõistatused, mille juurde käib pikem jutt.

  4. KUMMITUSJUTUD

  Kirjuta kuuldud kummitusjutt tervikuna.

  Kirjelda jutustamisolukorda ja jutustamisviisi:

 • Kuidas loodi meeleolu?
 • üllatuslõpp
 • väljapääs olukorrast.
 • Lisa millal ja kellelt sa kuulsid seda juttu: poisilt, tüdrukult, isalt, emalt, õpetajalt, TV-st, raadiost või arvad, et see on raamatust või ajalehest.

  Kas mäletad, kui vanalt selliseid jutte kuulsid ja kas rääkisid teistele kellelegi.

 • Kui vanalt selliseid jutte räägitakse?
 • Tüdrukud, poisid, koos, eraldi?
 • Kus?
 • Teemasid mälu värskendamiseks: • surnuaed • kell 12 • must maja • must täpp • kollased kardinad • punane käsi • luukere • surnu kummitab • laibasööja
  Mida veel?

  Jutte seletamatutest juhtumistest Sinu või Su tuttavatega.

  5. PAROODIAD, LAULUD, SALMID

  Kirjuta tervikuna kõik paroodiad, mida mäletad.

  Uusi sõnu on sepitsetud näit.: • koolilauludele • poplauludele ja tuntud lauludele • TV reklaamidele
  Millele veel?

  Milliseid paroodiaid ja laule on sepitsetud koolist, koolikaaslastest, vanematest ja teistest teemadest?

  Mängualguse salme ja muid lugemisi?

  6. ENNUSTAMINE

  Selgita ennustusviisi, selle sisu ja kirjuta.

  Kes ennustavad: tüdrukud, poisid? Mis eas? Kellele ennustatakse? Millal? Kas juhtus midaga? Kas midagi läks täide?

  Teemasid mälu värskendamiseks: -mängukaardid, -spiritism/ vaimude väljakutsumine, -joonistused: ruudustikud, tähekujundid, spiraalid jm.

  Oraaklid: tüdrukute ja poiste nimed, nimede algustähed, numbriseeriad jms., hüppenööri- jm. lugemised, taimed (näit karikakar), loomad ja linnud (näit kägu).

  Kas tead veel vahendeid, mille abil saab tulevikku ennustada?

  Ära unusta kirja panna, mida ennustatakse: abikaasat, kallimat, ametit, elukäiku, õnnestumist, ebaõnne, ilma. Mida veel?

  Kettkirjad — (veel paralleelnimetusi, näit. õnnekett, rahvusvaheline mäng) kui võimalik, siis saada arhiivile oma kettkirju või tee neist võimalikult täpne koopia.

 • Kirjuta, kellelt said ja millal?
 • Kas Sa jätkasid ketti või katkestasid?
 • Kas juhtus midagi?
 • 7. LAULIKUD, SALMIKUD, SALAKAUSTIKUD

  Kirjuta laulikute-salmikute traditsioonist.

 • Milliseid Sinul on või oli? Kas pealkirjaga? Mitu?
 • Kuidas Sa need said? Kes sinna kirjutasid?
 • Kirjelda nende kujundust. Joonista näiteid!
 • Mis eas tüdrukud või poisid neid harrastavad?
 • Mida need vihikud Sinule on tähendanud?
 • Miks neid peetakse? Kas neid hoitakse alles?
 • LISA laulik või salmik (kui ei raatsi, siis kopeeri koolivihikusse võimalikult täpselt) ja kirjuta salmide juurde andmeid nende päritolust. Näit.: kas see on üldtuntud, kirjutatud teiste vihikust, ajalehest vms.

  Mälu värskendamiseks:
  Oli kuu, kuu all puu, puu alt kostis — I love you!

  Kirjelda salaküsimustele vastamise kaustikuid jm.

  8. MUID HARRASTUSI JA KOMBEID

 • Harrastusi ja koerusi (piltide joonistamine seintele, uksekella helistamised, lollitamiskirjad jm)
 • Endeid ja uskumusi
 • Koolis või sõpradega harrastatavad kombed, näit: klassipulmad, õpetajate päev, tutipäev, rebaseks löömine jm. Lisa fotosid (võid need soovi korral tagasi saada!).
 • 9. MÄNGUD

  näit.: pallimängud, löömis- ja viskamismängud, jooksu- ja kinnivõtmismängud, peitmismängud, tasakaalu- ja painduvusmängud, keks, pandimängud, sõnamängud, paberimängud, plaksutamismängud, sissevedamismängud jne. Ringmängud.

  Kes ja kus tavaliselt mängivad? Mitmekesi mängitakse?