Uskumused ja usundilised kogemused

Kirjuta lahti Sulle vastuvõetavad teemad. Sobimatud võib jätta rahumeeli vastamata. Olen tänulik, kui väljendad oma arvamust. Võimaluse korral märgi, kellelt Sa ühe või teise loo kuulsid, kui ammu, kas see on Sinu seisukoht või üldisemalt levinud arvamus. Kui pead sobimatuks eeljutustaja nimepidi nimetamist, siis märgi ära tema sugu, vanus ja määratle ka lähedus endaga (sõber, ema, klassikaaslane jne.). Märgi ära ka see, kui kirjutatu pärineb raamatust, raadiost, TVst. Märgi ka, kui soovid, et kirjutatu jääks arhiivis suletud fondi.

Hing. Kas Sa usud, et inimesel on hing? Millel veel võib hing olla (taimedel, kividel, mingitel esemetel)? Kas Sul endal on kogemusi selle kohta? Kirjelda mõnda sellist kogemust!
Kas Sul on mingi kujutlus, milline võiks hing välja näha? Kas ta on seotud inimese materiaalse kehaga või on ta iseseisev? Kas hing mõjutab inimese tegevust tema eluajal?
Kas Sa oled kuulnud hinge rändamisest, on Sul endal taolisi kogemusi?
Mis saab hingega siis, kui inimene sureb?

Varjunimed. Kas pöördud lähedas(t)e inimes(t)e poole eesnimepidi või on teil välja kujunenud hüüdnimed? Palun too näiteid, kuidas Sa kutsud armsamat, kaaslasi, isa, ema jne. Kui stabiilsed need nimed on, kui lai on inimeste ring, kelle juuresolekul Sa üht või teist nime kasutad?
Kas on ka muid asju või nähtusi, mida sulle ei meeldi õige nimega nimetada?

Pühad. On Sul mingeid isiklikke tähtpäevi, kas sellega liitub mingeid rituaale? Kas on inimesi, kes sellest teavad, kui lähedased need Sulle on? Kirjelda mis laadi see on.
Kas on mingeid riiklikke või avalikke pühi, mida Sina, Su pere või sõbrad tähistavad kuidagi eriliselt, millel on Sinu jaoks eriline tähendus? Kirjelda neid pühi lähemalt.
Milliseid pühi Sa üldse veel tähistad? Miks ja kuidas Sa neid pead?
Kas Sul on oma püha paik, puu vm? Missugune see on?
On Sul oma nimepuu? Kas Sa seostad mõnda puud või objekti kuidagi lähemalt oma isikuga? Mis on Sinu jaoks püha?

Igapäevakombed. Kas on märke või endeid, mille järgi Sa tead, et läheb hästi või halvasti (must kass läheb üle tee, halb unenägu, riided on tagurpidi seljas jm)? Mida Sa nende täidemineku vastu ette võtad? Kas on midagi juhtunud, kui Sa pole neist välja teinud?
Kas on veel seletamatuid pisiasju, käske ja keelde, mida Sa arvestad ning mille täitmata jätmist Sa tajud ebameeldivana, rikkumisena (leib selili laual, mahaunustatud asjale järgiminek jm)?
Kas ja mida Sa praeguses vanuses kardad? On see varasemaga võrreldes muutunud (pimedus, tondid, voodialune, pätid)? Mida Sa võtad hirmu vastu ette?

Imed, sündmuste ettenägemine. Missuguseid imesid Sa usud või arvad uskuvat? Milliseid Sa oled kogenud?
Kas Sul on märke, mille järgi ennustad ette tulevikku? Kirjelda konkreetseid juhtumisi.
Oled Sa kokku puutunud tuleviku või mineviku tajumisega, selgeltnägemisega? Kus ja millal see juhtus?
Kas sa usud unenägude täitumisse, millised unenäod või ennustused on teie peres täide läinud?
Nõiavitsa, pendli või muu taolisega halbade paikade, haiguste jm. määramine? Kirjelda oma kokkupuutumisi imearstide, ennustajatega!
Oled Sa kuulnud, kogenud imepärast tervenemist? Tajud ette õnnetust või ebameeldivusi? Võtnud vastu teate või signaali lähedaselt, hädasolijalt, surijalt?

Ebatavalised kogemused. Kas Sa usud vaimudesse, kodukäijatesse vm vaimolenditesse? Kas Sul on olnud vahetuid auditiivseid või visuaalseid kogemusi? Sinu suhtumine neisse? Kummituspaigad, -majad, kummitused — milliseid lugusid neist tead, on Sul kokkupuuteid nendega?
Oled Sa unes saanud inspiratsiooni luuletuseks, lauluks vm.? Või on see toimunud mõnel muul moel? Ufod ja lood nendega kohtumistest. Ebatavalised kogemused, juhtumid anomaalsetes paikades, kultusekohtades.


Koostanud Mare Kõiva