Sõduripärimus

Käesolev küsimustik ootab Sinult vastuseid sellise peaaegu uue nähtuse kohta nagu on Eesti sõjaväe sõduripärimus, traditsioonid, tõekspidamised, sõduri elu-olu üldse.

Kas auastmetel on sõdurikeeles oma nimed (noorsõdur-karvajalg)? Kas kauem teeninuid ja värskeid sõdureid nimetatakse erinevalt (vanaisad)? Kas hüüdnimed on antud teenitud aja järgi, staatuse järgi kollektiivis, auastme järgi? Näiteks kas autojuht on parem olla ja kuidas teda kutsutakse)? Kas on ütlemisi, aforisme korrapidaja, päevniku, tunnimehe jt kohta?

Kas õppuste nn "jooksulaulud" on ise loodud? Kui ei, siis nimeta laulude nimed; kui laulud on omaloodud, kirjuta sõnad ja viis. Juhul, kui lauluks on mõnda tuntud laulu parodeeriv tekst/viis, lisa see. Kas on veel mingiteks erijuhtudeks või lihtsalt niisama omaloodud ja lauldavaid laule? Millal üldse lauldakse? Kas mängitakse mingeid pille? Milliseid? Sõdurilaulikud?

Kuidas nimetatakse erinevaid pataljone, sõjaväeosi, teisi väeliike ja nendes teenijaid, õppuseid, ülemusi? Kas nende kohta on levinud anekdoote, jutte?

Kas oma nimetused (hüüdnimed) on relvadel, masinatel, valvekorral, köögil, kokal, kartseril, kasarmul? Kuidas nimetatakse linnalube, puhkusel või kodus käimist, hüppeskäimist? Kas hüppeskäimise kohta on laiemalt levinud lugusid (näit korduvalt isa matustel käinud sõdurist)?

Kuidas nimetatakse ja mida räägitakse "muust maailmast": kodust, tütarlastest, naistest, pruutidest? Kas kuidagi mainitakse sõjaväest kõrvalehoidjaid (mehed võsast, sõjaväe eest ülikooli jms)? Kas räägitakse sõjaväe eest kõrvalehoidmise võtetest, simuleerimisest, viilimisest? Kas nimetatakse kuidagi eriliselt sõjaväekutset, teenistuse algust ja lõppu, teenistuseaega?

Mida räägitakse Nõukogude Armeest, Afganistanist, Tšetšeeniast, ÜRO vägedes teenimisest, jäägritest jms?

Kas on olemas rühmade või toa päevikud?
Kas on levinud jutud teenimiskohtade kohta (piiril "tehakse pappi" jms)?
Kas on mingeid just sõjaväe- või sõdurieluga seonduvaid uskumusi ja tavasid, käske ning keelde nagu igapäevaelus 13.reede või musta kassi uskumus?
Mida räägitakse kroonuvälise toidu või joogi hankimise ja tarbimise kohta?

Lõpetuseks pane kirja sõdurislängi, paroole, kilde (ehk oskad ka lisada, kust need pärinevad) mistahes ainese sõjaväestatud ümberütlemisi, arvamisi, sõjaväe (ka kojuigatsuse, ema, sõdurikirjade jms) kohta ning sõdurianekdoote.

Lisa oma nimi, vanus, sõjaväesoleku koht ja aeg.


Koostas Elle-Mari Rebane