BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Võitegemise laul jüripäeval

Võitegemise laul on töö juurde kuuluv loits, mida teadaolevatel andmetel on lauldud jüripäeval Kirde-Eestis. Tavaliselt esitati seda rütmiliselt lugedes või vanemal kitsa ulatusega rühmaviisil.

NÄIDE 520 j Liisa Kümmel Tori