Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

Kogumisaktsiooni "Koolipärimus 2018" tänuüritus-lõpetamine Eesti Kirjandusmuuseumis 27. septembril

24. veebruarist kuni 24. maini toimus Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna eestvõttel õpilaspärimuse kogumisaktsioon „Koolipärimus 2018“.
Neljapäeval, 27. septembril 2018 algusega kell 14.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42, Tartu) tublimate kogumisaktsioonil Koolipärimus 2018 osalejate tänuüritus.
Kavas:
Muusikaline avapauk: folkrock-ansambel „Must bass läks üle tee“
Tervitussõnad: Urmas Sutrop, Eesti Kirjandusmuuseumi direktor
Reet Hiiemäe, Koolipärimus 2018 korraldustoimkonna liige
Žürii lühiülevaade Koolipärimus 2018 kogumisvõistlusest: Mare Kõiva, žüriiliige ja Eesti-uuringute Tippkeskuse juht
Humoorikas pärimusteemaline "Kuldvillak"
Parimate osavõtjate autasustamine koos kirjaniku ja aktsiooni patrooni Mikä Keräneniga
Magus üllatus ja muu kehakinnitus
Soovijatele ekskursioon Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivides
Üritust toetavad Eesti-uuringute Tippkeskus, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Euroopa Kultuuripärandiaasta
Lisainfo: Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee

Humanitaarainete õpilaskonverents HUNTS2018

Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus toimub Teadlaste Ööl 28. septembril Eesti esimene humanitaarainete õpilaskonverents HUNTS2018.
HUNTS on mõeldud õpilastele üle Eesti, kes seisuga september 2018 õpivad 9.-12. klassis. „Konverentsiga soovime teadvustada laiemalt humanitaarainete vajalikkust Eesti riigile ja ühiskonnale ning avada noortele humanitaarteadusi kui üht võimalikku karjäärisuunda,“ ütles konverentsi üks korraldajatest, Kirjandusmuuseumi teadur Ave Goršič. „Noored on oodatud koos konverentsile kutsutud teadlastega arutlema uute ja innovatiivsete meetodite ning vaadete üle“.
Konverentsil astuvad üles 19 koolinoort mitmelt poolt Eestist, kes arutlevad teatri, televisiooni, kirjanduse, keele, (rahva)muusika ja ühiskondlike teemade erinevate aspektide üle. Konverentsipäeva õhtul kl 18 toimub õpilaste ja tegevteadlaste (Taive Särg (EKM), Kristiina Johanson (TÜ), Sigrid Solnik (RAK)) vahel debatt humanitaarteaduste vajalikkuse ja perspektiivide üle. Debatti juhivad Karl-Andreas Meus ja Hanna Simona Allas (HTG). Konverents ja arutelu on avatud ka linnarahvale. Päeva lõpetab Lilla Daami ringkäik Eesti Kirjandusmuuseumis.
Konverentsi kavaga on võimalik tutvuda aadressil http://www.kirmus.ee/est/teenused/hunts2018
HUNTS2018 korraldajad on Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ja Hugo Treffneri Gümnaas um. HUNTSi toetavad veel Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus) ning Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Eesti Teadusagentuur (teaduse populariseerimise projektikonkurss 2018).
Lähem teave:
Ave Goršič (Eesti Kirjandusmuuseum) 7 377 737
Koduleht: http://www.kirmus.ee/est/teenused/hunts2018
Facebook: HUNTS2018
E-post: hunts@kirmus.ee

Folklore: EJF 72 sisaldab sissevaadet Valgevene folkloristikasse

Ilmunud on ajakirja Folklore 72, mis on Valgevene folkloristikat tutvustav erinumber. Autorid on nimekad folkloristika, etnolingvistika, etnostronoomia, poeetika, müütide uurijad Tsimafei Avilin, Nikolai Antropov, Tatyana Valodzina, Alena Boganeva jt.
Lugeda saab veel Triinu Ojamaa patriotismi ja armastuse teemalist artiklit ja esimest osa Udmurdi ohvririituste jätkumisest ja uuendusteks: autoriteks Niko Anisimov, Eva Toulouze, Ranus Sadikov, Liivo Niglas, Laur Vallikivi.
Uudiste küljel ilmus Henri Zeigo intervjuu Ameerika folkloristi Trevor J. Blankiga.
Ajakiri ilmub aastast 1996 trükisena ja online.
Head lugemist:
http://www.folklore.ee/folklore/vol72

Ilmunud on veebiväljaanne „Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse“

Meil on suur rõõm teatada, et veebiaadressil https://www.folklore.ee/pubte/eraamat/muhu on kättesaadav Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteaduri Ingrid Rüütli koostatud kogumik „Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse“. Veebiväljaande aluseks on 2015. aastal ilmunud samanimeline CD/DVD-kogumik. Aastatel 1974–1975 tehtud helisalvestused ja 1984. a koos Tallinnfilmi võttegrupiga ning 1994. a koos Eesti Televisiooni võttegrupiga tehtud videosalvestused tutvustavad muhulaste rikkalikku laulu- ja tantsupärimust. Laulude sõnad ja noodid on avaldatud Ingrid Rüütli raamatus „Muhumaa laule ja lugusid“ (2016), mis annab põhjalikuma ülevaate muhulaste 20. sajandi alguse lauluvarast.
Veebiväljaanne ühendab plaadikogumiku ja raamatu materjali: helisalvestustele on lisatud laulutekstid ja viiside noodistused, raamatu tsitaatidega iseloomustatakse laulude ja pillilugude esitajaid. Väljaande on kirjastanud EKM Teaduskirjastus, toimetanud Janika Oras ja Kadi Sarv, tekstid inglise keelde tõlkinud Inna Feldbach ja Olga Ivaškevitš, veebilahenduse teinud firma Lorem Ipsum. Väljaande ettevalmistamist toetasid ansambel Trad.Attack!, Haridus- ja Teadusministeerium (projekt IUT22-4), Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus) ning Eesti Kultuurkapital.
Kogumik jätkab sarjas „Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist“ ilmunud väljaannete kättesaadavaks tegemist veebis. Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järv rõhutab: „Veebiväljaande ettevalmistamisel on olnud väga tänuväärne muhulaste abi. Kohaliku kogukonna liikmed aitasid täpsustada isiku- ja kohanimesid ning täiendada elulooandmeid. Nii nagu rahvaluule kogumisel on läbi aja olnud esmatähtis kohalike inimeste panus, saame tänapäeval kogukondadelt abi ka väljaannete ettevalmistamisel.“

Lasteaiaõpetajate eesti keele õppepäevad Eesti Kirjandusmuuseumis ja Eesti Rahva Muuseumis

3. ja 4. oktoobril 2018. aastal toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) ja Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu) lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar “Keel ja keskkond”.
Seminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel.
Alates 2010. aastast Tartus toimuval kahepäevasel seminaril saavad traditsiooniliselt sõna teadlased, muuseumitöötajad, kirjanikud ja alushariduse praktikud, töötubades omandavad õpetajaid teadmisi mitmesuguste aktiivsete tegevuste kaudu. Seekordse seminari keskmes on eesti keel, loodus ja keskkond, mida mõistame väga laialt. Vaatleme last ja emakeelt väga erinevate ümbruste kaudu, esiplaanil on last ümbritsev loodus, maa ja ilm, aga mitmesugused inimtekkelised keskkonnad, sh arvutitehnoloogiad ja meediakeskkond.
KAVA
Kolmapäev, 3. oktoober, Eesti Kirjandusmuuseum (Vanemuise 42, Tartu)
10.30 Registreerimine, tervituskohv
11.00 Avamine
Haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner
Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop
11.15 Kristi Vinter-Nemvalts (Tallinna Ülikool): Kui nutikaks teeb lapse nutimaailm?
12.15 Ilmar Tomusk (Keeleinspektsioon): Milline on lastekirjaniku arvates keelt ja mõtlemist arendav raamat?
13.15–14.30 Lõuna
14.30 Reet Hiiemäe (Eesti Kirjandusmuuseum): “Ohtlik loodus” ja muud keskkonnahirmud
15.00 Astrid Tuisk (Eesti Kirjandusmuuseum): Looduslike vahenditega mängimine
15.30 Piret Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseum): Kõik maailm ehib – loodus eesti mõistatustes
16.00–16.15 Kohvipaus
16.30–18.00 Tartu Loodusmaja ekskursioon (Lille 10, Tartu)
Neljapäev, 4. oktoober, Eesti Rahva Muuseum (Muuseumi tee 2, Tartu, A-sissepääs)
9.00–10.00 Tiiu Jaago (Tartu Ülikool): Loodus regilaulus: Ma laulan mere maaksi (I. Mannineni videoauditoorium)
10.00–12.00 Praktilised töötoad (kahes paralleelses rühmas)
Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseum): Mis keeles, see meeles (Eesti püsinäitus "Kohtumised")
Terje Puistaja (Eesti Rahvapärimuse Kool): Loodus, laul ja mäng (A. Moora auditoorium)
12.00–12.30 Töötuba “Kolleegilt kolleegile”
12.30 Seminari lõpetamine, tunnistuste kätteandmine (I. Mannineni auditoorium)
12.45 Lõuna
13.15–15.00 Ekskursioonid giidiga ERMi näitustel, marsruudikaart Eesti kultuuriloo püsinäitusel “Mängult või päriselt” (eelregistreerimine kohapeal 3. oktoobril)
Seminari koduleht asub aadressil http://www.folklore.ee/kp/lp/2018, varasemate õppepäevade kohta vt http://www.folklore.ee/kp/lp.
Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Haridus- ja Teadusministeerium. Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Info: Piret Voolaid, piret@folklore.ee; Virve Tuubel, Virve.Tuubel@erm.ee; Kadri Sõrmus, Kadri.Sormus@hm.ee.

25. septembri teisipäevaseminar makedoonia meemidest

25. septembril kl 12 toimub Eesti-uuringute Tippkeskuse nüüdiskultuuri töörühma istung. Ettekande “Keerulised ajad nõuavad keerulisi meeme: ideoloogia, poliitilised vastandused ja individualism makedoonia meemides” peab Aleksandar Takovski Kagu-Euroopa Ülikoolist.
Modereerib töörühma juht Saša Babič
Seminar toimub Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminaritoas.
Tulge kuulama ja arutlema.
Seminarisarja toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus) ja IUT 22-5.

Eesti digihumanitaaria konverents 26.-28. septembril

6. Eesti digihumanitaaria konverents leiab aset juba 26.-28. septembril Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses (Struve 1). Konverentsi kava ning registreerimisinfo leiate konverentsi leheküljelt: https://dh.org.ee/events/dhe2018.
Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus, Eesti Digitaalhumanitaaria Selts, Eesti-uuringute tippkeskus, CAA Estonia ja Archaeovision R&D.
Konverentsiga kaasnevad mitmed üritused:
28. septembril kl 12-16 toimub workshop ”Versification and Authorship Recognition” (läbiviija Petr Plecháč) Tartu Ülikoolis Jakobi 2-105 arvutiklassis (registreerimine konverentsile registreerimise leheküljel; osavõtt tasuta)
28.-29. septembril toimub 8. Balti keeletehnoloogia konverents Tartu Loodusmajas (Lille 10): https://www.hlt2018.ut.ee.
27. septembril kl 14-18 workshop ”Wikipedia meets NLP” Tartu Loodusmajas (Lille 10): https://www.hlt2018.ut.ee/workshop (osavõtt tasuta)
Kõik huvilised on oodatud!

Kogu vanavanemate lugu!

Septembri teisel pühapäeval tähistatava vanavanemate päeva eel on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivil lastele ja noortele välja pakkuda üks tore ja vajalik tegevus: vanavanemate lugude kogumine.
Euroopa kultuuripärandi aasta raames on rahvaluule arhiivis käimas lastele ja noortele suunatud kogumisvõistlus „Püüa vanaema lugu purki“. Võistluse eesmärgiks on koguda igalt Eesti vanemaealiselt inimeselt üks lugu või laul, mis on tema jaoks oluline. See võib olla näiteks ere mälestus või juhtum iseenda elust, kelleltki teiselt kuuldud lugu, mis on inimest elus saatnud, või hoopis õpetlik lugu, mis on pannud kaasa mõtlema. Eesti ja vene keeles loodud veebirakendus http://kratt.folklore.ee/vanaema juhendab noort läbi kogumistöö etappide. Oma telefoniga filmitud või helisalvestatud loo saab hõlpsasti veebikeskkonda üles laadida.
Projekti juht, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Mari Sarv: „9. septembril saabuv vanavanemate päev on heaks ajendiks vanavanemate ja teiste vanemaealistega veidi teistmoodi suhtlusolukorra loomiseks. Vanavanematele pakub kindlasti head meelt võimalus oma teadmisi noortele edasi anda. Kuna vanavanemate päev on meie rahvakalendris võrdlemisi värske püha, siis on sellega seotud traditsioonid alles välja kujunemas. Lugude kuulamine ja talletamine võiks tulevikus saada selle päeva üheks traditsiooniks.“
Loomulikult on lisaks vanaemade lugudele oodatud ka vanaisade, teiste vanemate sugulaste, tuttavate või koguni täiesti võõraste vanema põlvkonna inimeste lood. Oma lugu on rääkida igal elukogenud inimesel. Muidugi võib salvestada ja arhiivi saata ka rohkem lugusid. Juhul, kui rääkijad selleks loa annavad, avaldame lood internetis.
Täpsemat infot saab Eesti Rahvaluule Arhiivi ja „Püüa vanaema lugu purki“ FB-lehtedelt, telefonil 7377 730 ning e-posti aadressilt: era@folklore.ee.
Lugusid ootame kuni 26. oktoobrini. Kogumisvõistlusel osalejate vahel tuleb jagamisele hulk auhindu ning parimad osalejad kutsutakse võistluse pidulikule lõpetamisele Eesti Kirjandusmuuseumis, kus esineb üks kogumisvõistluse toetajatest, ansambel Trad.Attack!

Konverents „Imepärane muistendite-maailm“ Eesti Kirjandusmuuseumis

Reedel, 21. septembril 2018 kell 13 algab Eesti Kirjandusmuuseumi saalis Eda Kalmre 60. sünnipäevale pühendatud konverents „Imepärane muistendite-maailm. Keelest meeleni V/ What a Wonderful World of Legends! From Language to Mind V“.
Kava
13.00 Mare Kõiva: Legendide transversaalsed aspektid
13.30 Mall Hiiemäe: Meie ufopärimuse tunnusjooned
14.00 Rita Repšienė: Sacred Past in Controversial Future: Legendary Memory as Contemporary Communication
14.30 muusikaline vahepala: Duo Rudanovski & Kill
15.00 kohvipaus
15.30 Risto Järv: Lilla Daami puudutus
16.00 Ülo Valk: Õudselt naljakad jutud: usundilise muistendi ja huumori suhetest
16.30 Eda Kalmre: raamatuesitlus „What a Wonderful World of Legends. Articles on rumours and legends“ (ELM Scholarly Press, Tartu 2018)
Konverentsi koduleht http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2018/eda/
Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti-uuringute Tippkeskus (CEES).
Konverentsi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus - TK145).
Lisainfo: Mare Kõiva (mare@folklore.ee), Kärri Toomeos-Orglaan (karri@folklore.ee)

Konverents ajaloost kultuuriuurimises 29.-31.augustil Tartus

29.-31. augustil 2018. aastal toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Rahvusvahelise Etnoloogia ja Folkloristika Seltsi (SIEF) Ajaloolise lähenemisviisi töörühma konverents „Historical Approaches in Contemporary Research Field: Making Connections" („Ajalooline uurimisviis tänapäeval: seoste loomine“). Argikultuuri ja ajaloo uurimise vahelisi seoseid käsitleva konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi, Tartu Ülikooli, Eesti-uuringute Tippkeskuse ja Akadeemilise Rahvaluule Seltsi folkloristid.
Konverentsi15 sõnavõttu pärinevad 18 uurijalt 10 riigist. Ettekanded on pühendatud küsimusele, kuidas tänapäeva kultuuriuurijad käsitlevad ajalugu. Keskendutakse sellistele teemadele nagu teadusalade vahelised seosed (andmetöötlus digiajastul sotsiaalteadustes ja humanitaarias; arhiivide roll tänapäeval); traditsiooniliste uurimisviiside ja kontseptsioonide tänapäevased kasutusvõimalused; rahvalike teadmiste ja esitusviiside haakumine avalike, teaduslike vms käsitlustega; inimese ja looduse, linna, religiooni vms keskkonna omavahelised seosed nende loomeprotsessis.
Konverentsi plenaarettekannetes käsitletakse ühiskonna ja teaduse vahelisi seoseid. Ajaloolane Marta Kurkowska-Budzan Krakówi (Jagellooni) ülikoolist kõneleb 20. sajandi lõpul laialt levinud suulise ajaloo alase ainese kogumisest Poolas. Kuigi neid materjale on märkimisväärselt palju kasutatud muuseumides või kunstiprojektides, võib küsida, millist potentsiaali sisaldavad need kogud teadusliku uurimise vaatepunktist. Marta Kurkowska-Budzan on eesti lugejale tuttav artiklist „Ajaloo tunnistaja ehk Poola suulise ajaloo spetsiifikast“, mis ilmus 2014. aastal folkloristika ajakirja Mäetagused 56 numbris (http://www.folklore.ee/tagused/nr56/kurkowska_budzan.pdf).
Anna Kusmin Helsingi ülikoolist käsitleb soome suulise ja kirjaku kultuuri piiril loodud tekste. Ühtlasi arutleb ta mõistete „vaade altpoolt“ ([history] from below), „rahvakeelne kirjaoskus“ (vernacular literacy) kasutuse üle tänapäeva teaduses. Ka sellest valdkonnast on ilmunud teemanumber folkloristika ajakirjas Mäetagused nr 70, 2018 (http://kjk.eki.ee/ee/issues/2018/7/1066).
SIEFi töörühmad korraldavad temaatilisi konverentse kõiki töörühmi koondavate kongresside vaheajal. SIEFi kongressid toimuvad üle aasta. Järgmine, 14. kongress toimub 14.-17. aprillil 2019. aastal Santiago de Compostelas (https://nomadit.co.uk/sief/sief2019/conferencesuite.php/panels) .
Lähem teave: Katre Kikas, e-post: katreki@folklore.ee ja Tiiu Jaago, e-post: tiiu.jaago@ut.ee
Konverentsi kodulehekülg: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2018/sief_wg
Töörühma kodulehekülg: https://www.siefhome.org/wg/haca/index.shtml, facebook.com/events/361154781024711/

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO